Gumawa ng Pin

Ano ang Pins?

Ang mga Pin ay mga bookmark na ginagamit ng mga tao para mag-save ng mga ideya na gustong-gusto nila sa Pinterest.

Puwedeng hanapin ng mga tao ang mga ito, i-save ang mga gusto nila at mag-click sa Pin para alamin pa. Bilang negosyo, puwede kang gumawa ng mga Pin para ipakita ang iyong mga produkto at ideya, at puwede mong i-link ang mga ito pabalik sa iyong website. Kung mayroon kang advertiser account puwede mo ring i-promote ang iyong mga Pin.

Puwede ka ring gumawa ng mga video Pin para ipakita ang iyong mga ideya.

Gumawa ng Pin

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami