Gumawa ng Pin

Ano ang Pins?

Ang mga Pin ay mga bookmark na ginagamit ng mga tao para mag-save ng mga ideya na gustong-gusto nila sa Pinterest.

Maaari itong mahanap ng mga tao, i-save ang mga gusto nila at mag-click sa Pin para may malaman pa. Bilang negosyo, maaari kang gumawa ng mga Pin para ipakita ang iyong mga produkto at ideya, at maaari mong i-link ang mga ito pabalik sa iyong website. Kung mayroon kang advertiser account maaari ka rin mag-promote ng iyong mga Pin.  

Gumawa ng Pin

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami