Bumuo ng widget ng website

 

Magdagdag ng I-follow na button at ang mga widget ng Pin, board at profile para bigyan ang mga tao ng mas maraming paraan para makipag-ugnayan sa iyong Pinterest account mula sa website mo.

Pinahihintulutan ng I-follow na button ang mga tao na i-follow ka sa Pinterest at makita ang mga bagay na sine-save mo sa kanilang home feed. Ang mga widget ng Pin, board at profile ay tinutulungan kang ipakita ang iyong aktibidad ng Pinterest sa website mo.

Para bumuo ka ng mga button at widget na ito, gamitin ang aming widget builder. Bilang alternatibo, alamin kung paano bumuo ng i-save na button

Button na I-follow

 1. Pumunta sa Widget builder ng I-follow na button
 2. Ilagay ang URL ng iyong profile
 3. Kopyahin at i-paste ang ibinigay na code sa page ng iyong website kung saan mo gustong ipakita ang widget

Pin widget

 1. Pumunta sa Pin widget builder
 2. Ilagay ang URL ng iyong Pin
 3. Kopyahin at i-paste ang ibinigay na code sa page ng iyong website kung saan mo gustong ipakita ang widget

Profile widget

 1. Pumunta sa Profile widget builder
 2. Ilagay ang URL ng iyong Pinterest profile
 3. I-click ang sa "Laki" para i-customize ang laki at hugis ng iyong button
 4. Kopyahin at i-paste ang ibinigay na code sa page ng iyong website kung saan mo gustong ipakita ang widget

Board widget

 1. Pumunta sa Board widget builder
 2. Ilagay ang URL ng iyong Pinterest board
 3. I-click ang  sa "Laki" para i-customize ang laki at hugis ng iyong button
 4. Kopyahin at i-paste ang ibinigay na code sa page ng iyong website kung saan mo gustong ipakita ang widget

Mga instruksiyon ng widget para sa mga sikat na host

 • Wordpress
 • Blogger
 • Wix
 • Tumblr
  • Bago idagdag ang widget sa Tumblr, kakailanganin mong tiyaking mayroon kang JavaScript line. Hanapin ang "pinit.js" sa iyong HTML code. Kung hindi mo ito nakikita, idagdag ang sumusunod na snippet sa itaas mismo ng pansarang "</body>" na tag: ​​​​​​​<script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami