Istraktura ng campaign

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang bawat ad campaign ay may tatlong level: campaign, grupo ng ad at ad. Makikita sa mga campaign ang mga grupo ng ad at ang bawat grupo ng ad ay mayroong koleksyon ng mga ad.

Campaigns

Ang mga campaign ay ang pinakamataas na level ng pagkakasunod-sunod ng campaign. Sa campaign level, puwede kang pumili ng layunin ng campaign at mag-set ng opsyonal na limitasyon sa paggastos ng campaign. Kung nagpapatakbo ka ng isang campaign na may layunin na pagsasaalang-alang, puwede mo rin i-set ang iyong budget sa campaign level. Ang bawat campaign ay puwedeng magkaroon ng mahigit sa isang grupo ng ad.

Mga grupo ng ad

Sa level ng grupo ng ad, maaari mong piliin kung saan ipapakita sa Pinterest ang iyong mga ad at makakapag-set ka ng budget, bid, mga petsa nga pagpapatakbo at pag-target para sa lahat ng ad na nasa mga ito. Pinapayagan ka ng mga grupo ng ad na tugunan ang iba't ibang mga rehiyon, mga uri ng produkto, at mga i-target ang mga audience na maaaring bahagi ng isang campaign. Pinapayagan ka rin ng mga ito na subukan ang performance ng iba't ibang pag-target at mga estratehiya sa layunin nang hindi gumagawa ng maraming campaign.

Mga Ad

Ang mga ad ay mga Pin na nakikita ng mga tao. Ang bawat ad ay nasa isang grupo ng ad at may natatanging URL at creative. Maaari kang gumawa ng maraming ad sa iisang grupo ng ad para subukan kung aling mga variation sa creative ang pinakamaganda sa iyong tina-target na audience.

Alamin kung paano lumikha ng campaign sa Ads Manager.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami