Gumawa ng ad ng mga koleksyon

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa
Maaari lang gawin ang mga ad ng mga koleksyon sa desktop at naka-target sa mga taong nasa Pinterest mobile app. Hindi sinusuportahan ang mga GIF.

 

Ang ad ng mga koleksyon ay isang format ng ad na lumalabas bilang kombinasyon ng isang malaking hero asset na sinusundan ng tatlong mas maliit, na mga secondary asset. Ang pangunahing asset ay kilala bilang hero creative at ang mas maliit na mga pangalawang asset ay kilala bilang mga secondary creative. Lumalabas ang mga ad ng mga koleksyon sa Pinterest mobile feed. 

Kapag mayroong nag-tap sa ad ng mga koleksyon, dadalhin sila sa fullscreen experience kung saan makikita nila nang malpitan ang hero creative at hanggang sa 24 na secondary creative.

Ang GIF ng isang taong nagki-click sa ad ng mga koleksyon mula sa kanilang home feed ng Pinterest at pagkatapos ay bina-browse ang mga mabibiling produkto sa ibaiba ng larawan ng hero.

Gumawa ng ad ng mga koleksyon

Para gumawa ng ad ng mga koleksyon, puwede kang mano-manong gumawa ng naka-customize na ad ng mga koleksyon o puwede kang awtomatikong gumawa ng naka-personalize na ad ng mga koleksyon gamit ang catalog. 

Mano-manong gumawa ng naka-customize na ad ng mga koleksyon gamit ang Pin builder sa pamamagitan ng pagpili at pag-tag ng mga secondary creative sa isang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pamamaraan na ito, puwede mong i-curate at kontrolin ang nilalaman ng ad ng iyong mga koleksyon. Ang mga available na layunin ng campaign ay kamalayan, pagsasaalang-alang o mga conversion.

Awtomaitkong gumawa ng mga naka-personalize na ad ng mga koleksyon gamit ang catalog sa pamamagitan ng pagpili ng mga grupo ng produkto na gusto mong i-feature mula sa iyong catalog. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, pipili at ipapakita ng ad ng mga koleksyon ang pinaka may kaugnayang mga produkto para sa user mula sa iyong feed ng produkto. Ang mga ibinibenta sa catalog ay ang available lang na layunin ng campaign.

Mano-manong gumawa ng naka-customize na ad ng mga koleksyon

Para mano-manong gumawa ng naka-customize na ad ng mga koleksyon kailangan mo munang gumawa ng Pin ng mga koleksyon, pagkatapos ay i-promote ito para gumawa ng ad ng mga koleksyon.

Puwede kang gumawa ng Pin ng mga koleksyon sa pamamagitan ng Pin builder o Ads Manager. Puwede mong i-promote ang iyong Pin ng mga koleksyon sa pamamagitan ng Ads Manager, bulk editor o pumili ng mga API partner. Kung ang iyong API partner ay wala pang integration ng mga koleksyon ng mga ad, mangyaring direktang makipag-ugnayan sa kanila.

Awtomatikong gumawa ng naka-personalize na ad ng mga koleksyon

Bago ka puwedeng gumawa ng mga naka-personalize na ad ng mga koleksyon gamit ang layunin ng mga ibinibenta sa catalog, kailangan mong:

  • Tiyakin na ang iyong catalog ay na-upload na at ang iyong mga produkto ay nakaayos na sa mga grupo ng produkto
  • Gumawa o kilalanin ang Pin (static na larawan o video) na magiging iyong hero creative. Hindi mo ma-a-upload ang hero creative sa panahon ng paggawa ng ad.

Kapag handa ka nang magsimula, puwede kang gumawa at mag-promote ng iyong mga naka-personalize na ad ng mga koleksyon sa pamamagitan ng Ads Manager, bulk editor o pumili ng mga API partner. Kung ang iyong API partner ay wala pang integration ng mga koleksyon ng mga ad, mangyaring direktang makipag-ugnayan sa kanila.

Tandaan: Kung tumatakbo na ang grupo ng produkto bilangShopping ad sa dati nang grupo ng ad, kakailanganin mong gumawa ng bago, hiwalay na grupo ng ad para gamitin ang format ng ad ng mga koleksyon.

I-preview ang ad ng mga koleksyon

Puwede mong i-preview ang iyong mga ad ng mga koleksyon sa pamamagitan ng preview ng Pin kapag gumagawa o nag-e-edit ng campaign sa Ads Manager. 

Higit pa tungkol sa mga ad ng mga koleksyon

Alamin kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa mga ad ng mga koleksyon, tingnan kung paano gumagana ang mga secondary creative, at kumuha ng mga partikular na detalye at metrics ng creative para sa mga ad ng mga koleksyon.

Ano ang susunod?

Ngayong nagawa at na-promote mo na ang iyong mga ad ng mga koleksyon, basahin ang aming gabay para alamin kung paano I-track ang ad ng mga koleksyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami