Mga ad ng mga koleksyon sa Pinterest

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa
Maaari lang gawin ang mga ad ng mga koleksyon sa desktop at naka-target sa mga tao sa Pinterest mobile app. Hindi sinusuportahan ang video at mga GIF. Hindi available ang malawak na pag-target para sa mga ad ng mga koleksyon sa oras na ito.

 

Ang ad ng mga koleksyon ay isang ad format na lumalabas bilang kombinasyon ng isang malaking hero image na sinusundan ng tatlong mas maliit na mga secondary larawan. Ang pangunahing larawan ay kilala bilang hero creative at ang mas maliit, ang mga secondary na larawan ay kilala bilang ang mga secondary creative. Lumalabas ang mga ad ng mga koleksyon sa Pinterest mobile feed. 

Kapag mayroong nag-tap sa ad ng mga koleksyon, dadalhin sila sa fullscreen experience kung saan makikita nila nang malpitan ang hero creative at hanggang sa 24 na secondary creative.

Ang GIF ng isang taong nagki-click sa ad ng mga koleksyon mula sa kanilang home feed ng Pinterest at pagkatapos ay bina-browse ang mga mabibiling produkto sa ibaiba ng larawan ng hero.

Gumawa at mag-promote ng ad ng mga koleksyon

Para gumawa ng ad ng mga koleksyon, dapat gumawa ka muna ng organic Pin ng mga koleksyon. Pagkatapos, i-promote ito para gumawa ng may bayad na ad ng mga koleksyon.

Gumawa ng Pin ng mga koleksyon

 1. Mula sa iyong desktop, i-click ang pulang icon na plus sa kanang itaas sa sulok, pagkatapos ay i-click ang Gumawa ng Pin
 2. Para i-upload ang iyong hero creative, i-click ang arrow na pataas pagkatapos ay pumili ng larawan mula sa computer mo o i-drag at i-drop ang larawan sa uploader
 3. I-click ang the tag icon sa kaliwang menu para magdagdag ng mga secondary creative
 4. I-click ang  the plus circle icon 
 5. Piliin kung gusto mong magdagdag ng dati nang Pin, maglagay ng URL o pumili ng ID ng produkto mula sa iyong Catalog
  • Ang Iyong Mga Pin: Maghanap ayon sa pamagat o paglalarawan ng Pin
  • URL: Maglagay ng landing page para sa produkto
  • Catalog: Maglagay ng eksaktong tugma ng na-upload na ID ng produkto gamit ang mga maliit na letra
 6. Ulitin ang hakbang lima hanggang sa magkaroon ka ng tatlo o higit pang secondary Pin o produkto, pagkatapos ay i-click ang I-save ang mga produkto
 7. I-click ang Tapos na
 8. Pumili ng board para sa iyong Pin, magdagdag ng pamagat, paglalarawan at link at i-click ang I-publish

Gumawa ng ad ng mga koleksyon

Maaari kang gumawa ng mga koleksyon sa pamamagitan ng pagpo-promote ng Pin ng mga koleksyon sa pamamagitan ng Ads Manager, bulk editor o pumili ng mga API partner.

Tandaan: Kung ang iyong API partner ay wala pang integration ng mga koleksyon ng mga ad, mangyaring direktang makipag-ugnayan sa kanila.
 

Higit pa tungkol sa mga ad ng mga koleksyon

Alamin kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa mga ad ng mga koleksyon, tingnan kung paano gumagana ang mga secondary creative, at kumuha ng mga partikular na detalye at metrics ng creative para sa mga ad ng mga koleksyon.

Ano ang susunod?

Ngayong nagawa at na-promote mo na ang iyong mga ad ng mga koleksyon, basahin ang aming gabay para alamin kung paano Subaybayan ang ad ng mga koleksyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami