Gumawa ng board

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ginagamit ang boards para i-save, i-collect ang ayusin ang Pins mo. Maaari kang gumawa ng mga bagong board mula sa iyong profile o habang gumagawa ka ng Pin. Gumamit ng mga board upang ayusin ang mga Pins ng iyong negosyo para madaling mag-navigate sa iyong profile o tuklasin ang iyong mga ideya.

Gumawa ng board mula sa iyong profile

 1. Mula sa iyong profile, i-click ang Boards sa kanang itaas sa baba ng iyong litrato ng profile

 2. I-click ang o Gumawa ng board

 3. Pumili ng pangalan para sa iyong board at i-toggle ang switch kung gusto mong panatilihing sikreto ang board na ito

 4. I-click ang Gumawa

Gumawa ng board mula sa iyong profile

 1. Buksan ang iyong profile at i-tap ang   sa kanang itaas sa sulok
 2. Piliin ang Gumawa ng board
 3. Maglagay ng pangalan para sa iyong board at i-toggle ang switch kung gusto mong panatilihing sikreto ang board na ito

 4. I-tap ang Gumawa

Gumawa ng board mula sa iyong profile

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang  sa kanang itaas sa sulok

 2. I-tap Board

 3. Maglagay ng pangalan para sa iyong board at i-toggle ang switch kung gusto mong panatilihing sikreto ang board na ito

 4. I-tap ang Gumawa
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami