Gumawa ng board

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang mga board ay kung saan sine-save, kinokolekta, at inaayos ang iyong mga Pin. Maaari kang gumawa ng mga bagong board mula sa iyong profile o habang gumagawa ka ng bagong Pin. Gumamit ng mga board para ayusin ang mga Pin ng negosyo para madaling ma-navigate ng mga tao ang iyong profile o i-explore ang iyong mga ideya. Alamin kung paano gagawa ng mga board sa iyong personal na account.

Gumawa ng board mula sa iyong profile

 1. Mula sa profile mo, i-click ang Mga Board

 2. I-click ang Gumawa ng board

 3. Maglagay ng pangalan para sa iyong board at i-click ang kahon sa tabi ng “Visibility” kung gusto mong panatilihing sikreto ang board na ito

 4. I-click ang Gumawa

   

Gumawa ng board mula sa iyong profile

 1. Mula sa iyong home feed o profile, i-tap ang plus na icon sa ibaba ng iyong screen

 2. I-tap ang Board

 3. Maglagay ang pangalan para sa iyong board, magdagdag ng mga collaborator kung gusto mo o i-on ang switch sa tabi ng “Panatilihing sikreto ang board” kung gusto mong maging sikreto ang board

 4. I-tap ang Susunod

Gumawa ng board mula sa iyong profile

 1. Mula sa iyong home feed o profile, i-tap ang plus na icon sa ibaba ng iyong screen

 2. I-tap ang Board

 3. Maglagay ng pangalan para sa iyong board, magdagdag ng mga miyembro ng grupo kung gusto mo o i-on ang switch sa tabi ng “Panatilihing sikreto ang board” kung gusto mong maging sikreto ang board

 4. I-tap ang Gumawa
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami