Gumawa ng carousel

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Learn more

Ang carousel ay isang Pin na may maraming larawan. Ang mga carousel ay magandang paraan para ipakita ang iba't ibang feature ng produkto, sabay-sabay na i-advertise ang maraming produkto o sabihin ang tungkol sa iyong board sa mga chapter.

Nakikita ng mga tao ang carousel sa kanilang home feed na katulad ng iba pang Pin. Maaari silang mag-swipe sa iba't ibang larawan - na tinatawag na mga card - mula mismo sa feed. O, maaari silang mag-tap sa Carousel at mag-swipe sa bawat card at ang nauugnay na site nito, sa pamamagitan ng pag-swipe sa iba't ibang landing page. Kapag may nag-save ng Carousel, ise-save nila ang buong Pin kabilang ang lahat ng card na kasama rito.

Gumawa ng carousel

Ang sinumang may account ng negosyo na nasa ad market ay puwedeng gumawa ng Carousel. 

 1. I-click ang “Mga Ad” sa kaliwang sulok sa itaas at piliin ang Gumawa ng ad.

 2. Pumili ng layunin para sa iyong campaign.

 3. Bigyan ito ng pamagat at mag-set ng budget, o iwanang blangko ang field kung ayaw mong i-promote ang carousel.

 4. Bigyan ng pamagat ang iyong grupo ng ad, idagdag ang mga detalye ng pag-target para sa iyong campaign, at mag-set ng bid kung ipo-promote mo ito.

 5. Mag-click sa kanan ng bar sa paghahanap at piliin ang Carousel.

  • Ang mga Pin na ipinapakita sa tab na “Lahat ng Pin” ay puwedeng gumamit ng Carousel. 

 6. I-click ang Gumawa ng Carousel.

  • Puwede mo ring piliin ang carousel na nagawa mo na.

 7. Mag-upload o pumili ng 2 hanggang 5 larawan para sa iyong Carousel nang nakaayos sa gusto mong paglabas nito. Sa ngayon, mga static na larawan lang ang puwedeng isama sa isang Carousel, at ang aspect ration ay dapat nasa alinman sa 1:1 (parisukat) o 2:3 (patayo). Mag-click  sa iyong larawan para i-edit ang aspect ratio.

 8. Magdagdag ng pamagat at paglalarawan; kung gusto mong magkaroon ng magkaibang text ang bawat card, i-off ang “Gamitin ang Text sa lahat,” o kung hindi, kokopyahin nito ang pamagat at paglalarawan sa bawat card.

 9. Maglagay ng URL ng patutunguhan - ang bawat card ay maaaring i-link sa pareho o ibang webpage.

 10. Pumili ng board na paglalagyan ng carousel sa pamamagitan ng pag-click sa board.

 11. I-click ang Suriin ang Ad.

Tandaan na kung ipo-promote mo ang Carousel, ang mga singil para sa impression ng Pin ay isang entity hindi bawat pag-swipe. Ang pagre-report ay kakatawanin din ang Pin bilang iisa at hindi ipapakita ang pakikipag-ugnayan sa bawat card.

Gumawa ng carousel gamit ang Bulk Editor

 1. Pagkatapos mag-navigate sa bulk editor, i-click ang I-download ang sample sheet.

 2. Ilagay ang "CAROUSEL" bilang uri ng creative.

 3. I-click ang Pumili ng mga larawan at maglagay ng 2 hanggang 5 larawan para sa iyong carousel

 4. Punan ang mga kinakailangang partikular na field ng Carousel: file name ng larawan, pamagat, paglalarawan, URL ng organic Pin at ang patutunguhang URL. Huwag punan ang mga hanay ng "Mga Ad".

 5. I-click ang Iproseso.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami