Gumawa ng shop

Kung mayroon kang business profile at gumawa ka ng mga shopping Pin sa Catalogs, maaari mong i-feature ang iyong mga mabibiling produkto sa profile mo.

Gumamit ng Catalogs para i-set up at pamahalaan ang Shop.

Gumawa ng karanasan sa Shop

  1. I-upload ang pinanggalingan ng data sa Pinterest sa pamamagitan ng Catalogs

  2. I-filter ang iyong mga produkto para gumawa ng mga grupo ng produkto
    • Tip: Ipapakita sa iyong Shop ang pangalan ng iyong grupo ng produkto. Gumamit ng pangalan na pwedeng gamitin ng Pinner na ipinapakita ang mga produktong nasa grupo ng produkto.
  3. Mula sa view ng Mga Grupo ng Produkto sa Catalogs, i-click ang star para mag-feature nang hanggang 8 grupo ng produkto

Tandaan:

  • Makikita ng mga Pinner ang mga Shop sa lahat ng platform (web, iOS, Android)
  • Maaari kang magkaroon nang hanggang 8 naka-feature na Shop
  • Maaaring mag-click ang mga Pinner sa iyong Shop para i-browse ang mga produkto sa naka-feature na grupo ng produkto
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami