Gumawa, i-edit at suriin ang mga custom na report

Para makita ang custom na pagtingin ng iyong metrics, mayroong dalawang uri ng report na magagawa mo: 

  • Isang beses na mga custom na report: Gumawa ng isang beses na custom na report kung mayroon kang partikular ng paggamit at hindi kailangang muling gamitin ang parehong report sa ibang pagkakataon.
  • Mga template ng report: Gumawa ng template ng report para i-save ang mga custom na report na madalas mong gamitin. Para madaling i-run muli ang mga report, puwede mong i-schedule ang iyong report na i-run araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan at awtomatikong ie-email sa iyo o sinuman.

Kapag nakagawa ka na ng template o schedule ng report, puwede mong i-edit ito sa page ng mga custom na report.
 

Gumawa at magpatakbo ng custom na report

Magdesisyon kung aling uri ng custom na report gusto mong patakbuhin (isang beses na custom na report, template ng report na walang schedule o template ng report na mayroong schedule). Pagkatapos, gumawa, mag-run at mag-schedule ng custom na report.
 

I-edit ang custom na report

I-edit ang mga template at mga iskedyul sa pag-report pagkatapos ma-set ang mga ito. Alamin kung paano i-edit ang dati nang template ng report, i-edit ang dati nang iskedyul, maglagay ng iskedyul sa dati nang template ng report, i-edit ang mga tatanggap ng email para sa dati ang naka-iskedyul na template ng report, o kopya at i-update ang dati nang template ng report.

Suriin ang custom na report

Suriin ang page ng iyong mga custom na report para makita ang lahat ng iyong dati nang mga template ng report, mga schedule, at ginawa at pinoprosesong mga report.
 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami