Pag-ingest ng pinanggalingan ng data

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na kung saan hindi pa available ang mga Catalog. Tingnan kung saan available ang mga Catalog sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Magdagdag ng pinanggalingan ng data

 1. Pumunta sa Catalogs (catalogs.pinterest.com)
 2. I-click ang Magsimula
 3. I-click ang Magdagdag ng pinanggalingan ng data 
 4. Ilagay ang URL ng iyong pinanggalingan ng data
  • Ang URL ng pinanggalingan ng data ay link sa lokasyon kung saan makukuha ng Pinterest ang iyong pinanggalingan ng data
  • Ang URL na ito ay dapat magsimula sa http://, https://, ftp://, o sftp://, at may kasamang kumpletong filepath, at walang mga kredensyal sa URL)
  • Hindi namin tinatanggap ang mga naka-compress na file sa ngayon
 5. Piliin ang format ng file (CSV, TSV o XML)
 6. Piliin ang “May password ang aking pinanggalingan ng data” kung kailangan ng mga kredensyal ng iyong pinanggalingan ng data
  • Kung kinakailangan, ilagay ang iyong mga kredensyal
 7. I-click ang Gumawa ng mga Pin

Pagkatapos mong i-click ang Gumawa ng mga Pin, mapupunta ka muli sa pangunahing page ng Pinanggalingan ng Data. Pinoproseso ang iyong feed - maghintay ng confirmation email mula sa Pinterest para sa status ng pagsusumite ng iyong pinanggalingan ng data. 

Higit pa tungkol sa mga pinanggalingan ng data

 • I-update araw-araw. Ini-ingest namin ang iyong pinanggalingan ng data nang isang beses tuwing 24 na oras. Gawing available araw-araw ang iyong in-update na buong pinanggalingan ng data para panatilihing up-to-date ang mga detalye ng iyong produkto. Hindi namin sinusuportahan ang pag-schedule o on-demand na pag-ingest.
 • I-host ang iyong pinanggalingan ng data. I-host ang sarili mong pinanggalingan ng data sa isang FTP/SFTP server o sa isang HTTP/HTTPS direct-download link. Kailangan naa-access ito ng user-agent, at hindi pwedeng mangailangan ng IP o SSH key na pag-whitelist. Kung gumagamit ka ng direct download link, hindi pwedeng magkaroon ng anumang karagdagang pag-navigate na kinakailangan para ma-access ng Pinterest ang file. Hindi kami nagbibigay ng pag-host ng pinanggalingan ng data.
 • Max na 5 milyong produkto. Maaari kaming magproseso ng hanggang 5 milyong produkto bawat account. Kung ang iyong pinanggalingan ng data ay mayroong mahigit sa 5 milyong produkto, ipoproseso namin ang unang 5 milyong row.
 • Isang pinanggalingan ng data bawat business account.

 

Mga mensahe ng error ng pinanggalingan ng data

Gumagamit kami ng mga natatanging mensahe para ipaalam sa iyo kung nagkaroon ng problema sa paggawa ng Pin ng produkto o kung may rekomendasyon kami para sa iyo. May tatlong iba't ibang uri ng mensahe kang maaasahan. 

 • File-level na error: Maaaring hindi ma-ingest ang iyong buong pinanggalingan ng data kung hindi papasa ang iyong pinanggalingan ng data sa alinman sa mga file-level na error sa ibaba. 
 • Product-level na error: Kung may mga hindi pumasang error ang iyong produkto, hindi ito makakagawa ng mga Pin ng produkto. 
 • Product-level na alerto: Ang mga produktong may mga alerto ay gagawa pa rin ng mga Pin ng produkto, pero inirerekomenda sa iyong i-adjust ang data ng produkto para iwasan ang mga babala.

Maaaring hindi ma-ingest ang iyong buong pinanggalingan ng data kung hindi pumasa ang iyong pinanggalingan ng data sa alinman sa mga error na file-level na nakalista sa ibaba. Kung may mga hindi pumasang error, hindi ito makakagawa ng mga Pin ng produkto. Ang mga produktong may mga alerto ay gagawa pa rin ng mga Pin ng produkto, pero inirerekomenda sa iyong i-adjust ang data ng produkto para maiwasan ang mga babala.

Hanapin ang mensahe ng error sa ibaba para sa mga tip sa kung paano i-update ang iyong pinanggalingan ng data.

Error code Mga mensahe ng error Uri ng error Ano ang gagawin
100 Hindi namin ma-access ang file ng iyong feed. Pakitingnan na tama ang URL at mga kredensyal at na nasa ibinigay na lokasyon ang feed. File-level na failure Suriin ang mga kredensyal ng iyong pinanggalingan ng data at filepath.
Siguruhing hindi nagbago ang iyong file name sa lokasyon (para sa ftp/sftp).
Siguruhing hindi nagta-timeout ang lokasyon ng iyong hosting.
Siguruhing hindi mo isinama ang username/password sa URL ng file.
101 Ang ibinigay na feed ay gumagamit ng encoding na hindi sinusuportahan. Ang mga tinatanggap na encoding ay UTF-8 o Latin1. File-level na failure I-encode muli ang iyong file sa UTF-8 o Latin1.
 
102 Ang ibinigay na feed ay may kasamang hindi tinatanggap na mga delimiter. Siguruhin ang iyong feed ay alinman sa tab o comma delimited. Tingnan para matiyak na walang karagdagan o kulang na delimiter sa bawat row. File-level na failure Siguruhin ang iyong file ay delimited sa alinman sa kuwit (inirerekomenda ang dobleng quote) o tab. Tingnan para tiyaking walang karagdagan o kulang na mga delimiter sa bawat row.
103 Ang ibinigay na feed ay kulang ng ilang kinakailangang column header. File-level na failure Siguruhing ipinapadala mo ang lahat ng kinakailangang column header. Suriin ang mga kinakailangang detalye ng pinanggalingan ng data.
104 Ang link ng larawan ay hindi nagsisimula sa http o https. Row-level na failure Siguruhing nagsisimula ang link ng iyong larawan sa:// o https:// at valid na URL.
105 Kulang ng Item ID mula sa metadata ng produkto Row-level na failure Ang ID ay kinakailangang field. Siguruhing ipapadala mo ang item ID para sa lahat ng row sa iyong pinanggalingan ng data. Alisin ang anumang item na walang ID.
106 Kulang ng pamagat mula sa metadata ng produkto. Row-level na failure Ang pamagat ay kinakailangang field. Siguruhing ipapadala mo ang pamagat ng produkto para sa lahat ng row sa iyong pinanggalingan ng data. Alisin ang anumang item na walang pamagat.
107 Kulang ng metadata ng produkto ang paglalarawan. Row-level na failure Ang paglalarawan ay kinakailangang field. Siguruhing nagpapadala ka ng paglalarawan para sa lahat ng row sa iyong pinanggalingan ng data. Alisin ang anumang item na walang paglalarawan.
108 Wala ang Kategorya ng Produkto ng Google sa metadata ng produkto. Tinatanggap namin ang taxonomy ng Kategorya ng Produkto ng Google sa US. Row-level na failure Ipadala ang google_product_category na sinusunod ang tamang taxonomy. Tinatanggap lang namin sa ngayon ang US-EN taxonomy.
109 Invalid ang Kategorya ng Produkto ng Google. Dapat sundin ng Kategorya ng Produkto ng Google ang tamang taxonomy ng Kategorya ng Produkto ng Google. Row-level na failure Siguruhing sinusunod mo ang tamang taxonomy. Tinatanggap lang namin sa ngayon ang US-EN taxonomy.
110 Wala ang link sa metadata ng produkto. Row-level na failure Ang link ay kinakailangang field. Siguruhing ipinapadala mo ang landing page ng produkto.
111 Wala ang image_link sa metadata ng produkto. Row-level na failure Ang image_link ay kinakailangang field. Siguruhing ipinapadala mo ang link ng larawan para sa produkto mo.
112 Kulang ng availability sa metadata ng produkto. Ang mga posibleng value ay dapat isa sa nasa stock, out of stock o preorder. Row-level na failure Ang availability ay kinakailangang field. Siguruhing ipinapadala mo ang alinman sa: “in stock”, “out of stock” o “preorder”.
113 Malformed ang field Presyo. Tingnan kung tamang presyo ang ipinapadala mo na nasa anyong: <number> <currency>. Kasama sa mga halimbawa ng mga valid na presyo ang '1.00USD' at '1.00 USD'. Row-level na failure Ang field ng presyo ay dapat naka-format bilang “numero” “currency”. Halimbawa: 1.00 USD, 1 USD, o 1.00USD.
114 Ang haba ng pamagat ay mahigit sa 128 character. Ginagamit lang namin ang unang 128 character. Bawasan ang haba ng Pamagat sa mababa sa 128 character. Row-level na babala Pinuputol namin ang pamagat kung mas mahaba ito sa 128 character. Para matiyak na hindi mapuputol ang iyong pamagat, magpadala ng mga pamagat ng produkto na mas kaunti sa 128 character.
115 Ang haba ng paglalarawan ay mahigit sa 500 character. Ginagamit lang namin ang unang 500 character. Bawasan ang haba ng Paglalarawan sa mababa sa 500 character. Row-level na babala Pinuputol namin ang paglalarawan kung mas mahaba ito sa 500 character. Para siguruhing hindi mapuputol ang paglalarawan ng iyong produkto, magpadala ng mga paglalarawan na mas kaunti sa 500 character.
116 Wala ang Kondisyon ng item o ang ibinigay na value ay hindi tinatanggap. Pakitukoy kung ang item ay bago, nagamit na o refurbished. Row-level na babala Ang mga tinatanggap na value ng kondisyon para sa iyong produkto ay: “bago”, “nagamit na”, o “refurbished”. Siguruhing hindi ka nagpapadala ng anumang iba pang value para sa column ng kondisyon.
117 Ang value ng kasarian ay hindi nababasa ng aming mga system. tukuyin ang Kasarian bilang: lalaki, babae o unisex. Row-level na babala Ang kasarian ay dapat isa sa mga sumusunod: “lalaki”, “babae”, “unisex”. Ang anumang iba pang string ay aalisin sa data ng produkto mo at maaapektuhan ang kaugnayan para sa iyong produkto.
118 Ang value ng Age_Group ay hindi nababasa ng aming mga system. Tukuyin ang Age_Group bilang: bagong panganak, sanggol, toddler, mga bata o nasa hustong gulang. Row-level na babala Ang age_group ay dapat isa sa mga sumusunod: “bagong panganak”, “sanggol”, “toddler”, “mga bata”, “nasa hustong gulang”. Ang anumang iba pang string ay aalisin sa data ng produkto mo at maaapektuhan ang kaugnayan para sa iyong produkto.
119 Ang value ng Size_Type ay hindi nababasa ng aming mga system. Tukuyin ang Size_Type bilang: regular, petite, plus, big_and_tall, o maternity. Row-level na babala Ang size_type ay dapat isa sa mga sumusunod: “regular”, “petite”, “plus”, “big_and_tall”, “maternity”. Ang anumang iba pang string ay aalisin sa data ng produkto mo at maaapektuhan ang kaugnayan para sa iyong produkto.
120 Hindi na-parse ang linya. Siguruhing tama ang delimiter para sa linyang ito. Ang anumang kulang/ekstrang delimiter ay hindi na-parse. Row-level na failure Ang iyong pinanggagalingan ng data ay mayroong mga error sa pag-format na dahilan kung bakit hindi na-upload ang isa o higit pang linya, na maaaring makaapekto rin sa pag-upload para sa iyong buong feed ng produkto. Tingnan at itama ang anumang error sa pag-format bago ang susunod mong pag-update para subukang muli.
121 Ang link ay maaaring may mga UTM parameter. Siguruhin na ang mga UTM parameter na ipinapadala mo ay naka-set up para sa Pinterest. Row-level na babala Tingnan kung sumusunod ang mga UTM parameter sa aming mga alituntunin sa pag-track at partikular na naka-set up para sa Pinterest.
122 Invalid ang link. Siguruhing nagsisimula ito sa http o https. Row-level na failure Siguruhing nagsisimula sa http:// o https:// ang iyong link at ito ay valid na URL.
123 May mga duplicate na produkto. Row-level na babala May babala ang kasalukuyang row dahil ang pinanggalingan ng data ay mayroon nang item na may eksaktong parehong ID ng produkto. Huwag ipadala ang mga duplicate ng iyong produkto.
125 Hindi na-format nang maayos ang presyo ng pagbebenta o ang ibinigay na presyo ng pagbebenta ay mas mataas sa orihinal na presyo ng item. Ang presyo ng pagbebenta ay dapat mas mababa sa orihinal na Presyo. Row-level na babala Ang field ng presyo ng pagbebenta ay dapat naka-format bilang “numero” “currency”. Halimbawa: 1.00 USD, 1 USD, o 1.00USD. Ang presyo ng pagbebenta ay hindi pwedeng mas mataas o pareho sa column ng presyo. 
126 Ang Kategorya ng Produkot ng Google ay 1 o 2 lang na level para sa produktong ito, kapag may available na karagdagang level ng pagiging partikular. Row-level na babala Inirerekomenda naming ipadala ang buong partikular na kategorya ng produkto ng Google bilang may kaugnayan. Tutulungan kami ng mas maraming granular na kategorya na maintindihan nang mas mabuti ang produkto.
127 Ang iyong Adwords_redirect na column ay may parehong URL sa column ng Link. Kumpirmahin na ang Adwords_Redirect na column ay ipinapadala ang mga tamang parameter sa pag-track. Dapat lang ipadala ng column ng Link ang mga organic na link, kung nagpapadala ka sa Adwords_redirect. Row-level na babala Kumpirmahin na ang adwords_redirect column ay ipinapadala ang mga tamang parameter sa pag-track para sa Pinterest. Inirerekomenda naming ipadala ang mga organic na link sa column ng link, at ang anumang URL na may pag-track sa adwords_redirect.
129 Ang ibinigay na feed ay may mga duplicate na header. Alisin ang mga duplicate na header at ipadala lang ang mga natatanging column. File-level na babala Ang iyong pinanggalingan ng data ay may mga duplicate na pangalan ng column. Alisin ang mga duplicate na column at ipadala lang ang mga natatanging column. Tatanggapin lang namin ang unang column ng duplicate column kung magkakaroon ng mga duplicate.
130 Ang Tax value ay hindi nababasa ng aming mga system. Tinatanggap namin ang 4 na sub-attributes bansa:rehiyon:rate(kinakailangan):tax_ship. Kinakailangan ang lahat ng colon, kahit na para sa mga blangkong value. Row-level na babala Siguruhin ang iyong tax column ay sumusunod sa tamang setup. Ang lahat ng colon ay kinakailangan, kahit na para sa mga blangkong katangian halimbawa: US::0.13:
131 Ang ibinigay mong shipping value ay hindi nababasa ng aming system. Tinatanggap namin ang 4 na sub-attribute: bansa:rehiyon:serbisyo:presyo. Kinakailangan ang lahat ng colon, kahit na para sa mga blangkong katangian. Row-level na babala Siguruhing sinusunod ng iyong shipping column ang tamang setup. Ang lahat ng colon ay kinakailangan, kahit na para sa mga blangkong katangian halimbawa: US:::0.00
132 Ang ibinigay mong shipping weight value ay hindi nababasa ng aming system. Row-level na babala Hindi na-validate ang kasalukuyang linya dahil ang field ng shipping weight ay wala sa anyong: "3kg" o "3 kg". Ang string ay dapat munang may numerong value pagkatapos ay valid na weight unit type (isa sa "lb", "oz", o "kg").
133 Ang ibinigay mong multipack value ay hindi nababasa ng aming system. Row-level na babala Dapat numero ang multipack value. Aalisin ang anumang iba pang string sa data ng iyong produkto.
134 Ang Adwords_Redirect link ay hindi nagsisimula sa http o https. Row-level na failure Siguruhing ang iyong adwords_redirect link ay nagsisimula sa http:// o https:// at ito ay valid na URL.
135 Malformed ang Adwords_redirect link. Tingnan kung ito ay valid na url. Row-level na failure Siguruhin na ang iyong adwords_redirect link ay mas maikli sa 511 character at ito ay valid na URL.
137 Ang isa o higit pa sa karagdagang link ng larawan ay hindi nagsisimula sa http o https o ito ay malformed. Inalis namin ang mga ito sa iyong produkto. Row-level na babala Aalisin namin ang anumang additional_image_links na hindi na-format nang tama. Siguruhin ang mga ito ay mga valid na URL.
138 Ang iyong feed file ay mahigit sa 5 milyong linya. Sa ngayon, tinatanggap lang namin ang mga feed file na mababa sa 5 milyong linya at mai-ingest lang ang unang 5 milyong linya ng iyong feed.  File-level na babala Tinatanggap lang namin ang 5 milyong row sa ngayon. Ipoproseso lang ang unang 5 milyong produkto. Babalewalain ang anumang karagdagang produkto. Magpadala ng mas kaunti sa 5 milyong produkto para matiyak na tatanggapin ang lahat ng produktong gusto mong maproseso.
139 Ang domain ng link ng iyong produkto ay hindi tumutugma sa na-verify na domain na nauugnay sa iyong account. Paki-verify na tama ito. File-level na failure Dapat tumugma ang ma URL ng iyong link sa na-verify na domain para sa account mo. Siguruhing hindi ka nagpapadala ng anumang redirect o iba pang domain sa column ng link ng iyong pinanggalingan ng data.
140 Sa ngayon ang account na ito ay walang na-verify na domain ng merchant. Paki-claim ang domain ng iyong merchant para ma-ingest ang feed. File-level na failure Kailangan mayroon kang na-verify na domain para ma-ingest ang iyong pinanggalingan ng data. I-verify ang iyong domain at subukang muli.
141 Ang inilagay mong Nasa hustong gulang na value ay hindi nababasa ng aming mga system. Pakitukoy ang nasa hustong gulang bilang tama, mali, oo o hindi para sa lahat ng apektadong item. Row-level na failure Kung ipapadala mo ang column na “nasa hustong gulang” at mayroong value para sa column, siguruhing ito ay alinman sa: tama, mali, oo o hindi.
1001 Hindi na-download ang larawan. Ipadala ang mga valid na link ng larawan Row-level na failure Siguruhin na ang link ng iyong larawan ay link sa isang file ng larawan at mada-download ng user-agent.
1007 Hindi makilala ang format ng larawan. Tingnan na valid na larawan ito. Row-level na failure Ipadala ang mga valid na URL ng larawan na may mga file ng larawan sa patutunguhan.
4028 Hindi mahanap ng Catalogs ang iyong pangunahing larawan para sa linyang ito. Kung magpapatuloy ang isyu sa iyong susunod na update, bisitahin ang aming Help Center para maghanap ng solusyon. Row-level na failure Tingnan ang anumang isyu sa pag-format ng URL ng pangunahin mong larawan o ng iyong hosting site bago ang susunod mong update.
4029 Hindi makahanap ang Catalogs ng mga karagdagang larawan para sa linyang ito. Kung magpapatuloy ang isyu sa iyong susunod na update, bisitahin ang aming Help Center para maghanap ng solusyon. Row-level na babala Tingnan ang anumang isyu sa pag-format ng URL ng iyong mga karagdagang larawan o ng iyong hosting site bago ang susunod mong update. 

 

Ano ang susunod na hakbang?

Na-ingest ba nang matagumpay ang iyong pinanggalingan ng data? Maaaring abutin ito ng isang araw o higit pa para malaman.

 

 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami