Mga tinanggihang pagbabayad

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Kapag nabigo ang iyong pagbabayad o tinanggihan ang iyong card:

  • Tingnan ang iyong email para sa higit pang detalye tungkol sa tinanggihang bayad.
  • Tiyakin na ang card na nasa file ay tinatanggap sa iyong bansa. Tandaan na sa kasalukuyan ay hindi namin tinatanggap ang mga prepaid card (halimbawa, Mga Visa gift card o Payoneer).
  • Kumpirmahin na magkatugma ang iyong address para sa pagsingil at address na nasa card.
  • Kumpirmahin na tumutugma ang bansa ng iyong negosyo sa bansa ng iyong ad account. Kung kailangan mong palitan ang iyong bansa sa pagsingil, mangyaring mag-set up ng bagong account ng advertiser.
  • Tingnan na ang bansa sa pagsingil ay nasa listahan ng mga sinusuportahan namin
  • Kontakin ang kumpanya ng iyong card.

Kung aayusin mo ang isyung ito sa iyong bangko o mayroon kang ibang credit card na magagamit mo, baguhin ang impormasyon ng iyong pagsingil. Maaaring i-pause ang iyong ad campaign hanggang sa matagumpay naming maproseso ang pagbabayad.

Tingnan ang aming listahan ng mga tinatanggap na pagbabayad.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami