Tab para sa Pakikipag-ugnayan

Kung mayroon kang business account, na-claim ang iyong website, at nagkaroon ng mahigit sa 10 komento sa iyong account, pwede mong gamitin ang tab para sa pakikipag-ugnayan para mag-like, sumagot, o mag-delete ng mga komento o litrato sa iyong mga Pin sa isang lugar. Pwede mo ring i-off ang kakayahan ng mga tao na magkomento o mag-upload ng mga litrato sa alinman sa iyong mga Pin.

Mayroong 3 seksyon ang tab para sa pakikipag-ugnayan. Ang mga komento at litratong idinagdag ng ibang tao ay nasa kaliwang bahagi. Kapag pipili ka ng isa sa mga item, magbubukas ito sa gitna ng screen. Pwede ka ring pumili ng mga item sa kaliwang bahagi para markahan ang mga ito bilang nabasa na o hindi pa nababasa. Ang pagpili ng “Mga Litrato” o “Mga Komento” sa itaas ay ifi-filter para ipakita lang ang mga litrato o komento sa kaliwang bahagi. Ang kanang bahagi ay binibigyan ka ng detalyadong metrics tungkol sa Pin at ang option para i-on o i-off ang kakayahan ng mga tao na magkomento o magdagdag ng mga litrato sa iyong mga Pin. 

  1. I-click ang icon na megaphone para buksan ang tab para sa pakikipag-ugnayan sa kanang sulok sa itaas.
  2. Mag-click sa isang komento o litrato sa kaliwa. Ang komento o litrato ay magbubukas sa gitna ng screen.
  3. Pwede kang mag-like, mag-reply, o i-delete ang piniling komento o litrato.
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami