Enhanced match

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na hindi pa available ang Pinterest Tag. Tingnan kung saan available ang Pinterest Tag sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang Enhanced Match ay isang opsyonal na pagbabago ng iyong Pinterest Tag para magpadala muli ng ligtas at na-hash na mga email address sa iyong mga conversion. Sa Enhanced Match, makakakita ka ng mas maraming conversion sa pamamagitan ng pag-track sa mga aksyon ng website kapag walang Pinterest cookie.

I-enable ang Enhanced Match sa JavaScript na bahagi ng iyong tag

Kung gusto mong i-enable ang Enhanced Match, baguhin ang base code ng iyong Pinterest tag (hindi ang anumang event code) para isama ang em na parameter sa pintrk() load na function. Idaragdag mo ang em na paramater para ang JavaScript na base tag ay maging:

<script type="text/javascript">
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");

pintrk('load','<YOUR_TAG_ID>', {
 em: '<email_address>',
});
pintrk('page');
</script>

 

Kailangan mong palitan ang <YOUR_TAG_ID> at <email_address> ng iyong partikular na impormasyon. Halimbawa, narito kung paano lalabas ang pintrk() na function na may mga static value:

pintrk('load', '0123456789012', {
 em: 'user [at] example.com',
});

Para protektahan ang privacy ng user, ang <email address> na ipapasa sa pintrk command ay iha-hash bago ito ipadala sa Pinterest.

Tandaan na tinatanggap ng em parameter ng JavaScript tag ang parehong na-hash at hindi na-hash na mga email address. Pinamamahalaan namin ang pag-detect para masiguro ang seguridad at tamang pag-store.

I-enable ang Enhanced Match sa img pixel na bahagi ng iyong tag

Pwede ring gamitin ang Enhanced Match gamit ang img tag. Kung gagamitin mo ang img tag, kailangan mong i-format at i-hash mismo ang <email_address> gamit ang SHA-256, SHA-1, o MD5 na algorithm. Kailangan ding nakasulat sa maliliit na letra ang <email_address> at inalis ang lahat ng whitespace.

Ang na-format at na-hash na <email_address> ay dapat idagdag sa bawat Pinterest tag img tag URL sa iyong page gamit ang "&pd[em]=<hashed_email_address>" na parameter. Kailangang idagdag ang em parameter sa parehong base code at event code na mga img tag.

Narito ang isang halimbawa:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=<YOUR_TAG_ID>&event=<EVENT_NAME>&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" />
</noscript>

Tandaan, kailangan mong palitan ang <YOUR_TAG_ID>, <EVENT_NAME>, at <hashed_email_address> na mga variable ng katumbas na mga value o variable na nasa iyong website. Kapag naglagay ng mga static value mula sa JavaScript na halimbawa sa itaas, ang img tag ay magiging:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=0123456789012&event=pagevisit&pd[em]=b4c9a289323b21a01c3e940f150eb9b8c542587f1abfd8f0e1cc1ffc5e475514&noscript=1" />
</noscript>

Privacy

Paano ipinapadala ang mga email sa Pinterest?

Para sa privacy, iha-hash ng aming JavaScript tag ang anumang hindi na-hash na <email_address> sa browser (gamit ang SHA-256) bago ipadala ang mga ito sa Pinterest. Ang proseso ng pag-hash ay ginagawang maikling text string ang value na hindi mababasa ng mga tao.

Ginagamit din ng Pinterest ang secure na karaniwang protocol sa https na koneksyon para i-encrypt ang anumang data na ipapadala ng tag mula sa isang browser papunta sa aming mga server.

Kung ginagamit ng isang partner ang img na bersyon ng aming tag, kailangan niyang i-hash ang <email_address> bago ito ipasa sa tag.

Hindi dapat gamitin ang aming img tag nang may hindi naka-hash na <email_address>, pero hindi namin gagamitin o ii-store ang mga value na hindi na-hash na ipinadala sa pamamagitan ng img tag.

Tinatanggap o ini-store ba ng Pinterest ang mga raw na email address?

Pinapayagan ng Pinterest ang mga partner na magpasa ng hindi na-hash na <email_address> sa pamamagitan *lang* ng Pinterest JavaScript tag. Kung may makikitang raw na <email_address> ang aming JavaScript tag, iha-hash ito ng JavaScript bago ito ipadala sa Pinterest. Hindi kami nag-i-store ng mga value na hindi na-hash.

Kung gagamitin mo ang aming img tag kailangan mong i-hash ang <email_address> value gamit ang SHA-256, SHA-1, o MD5 bago ito ipasa sa tag.

Paano ginagamit ng Pinterest ang mga na-hash na email address? Gaano katagal pinapanatili ang mga ito?

Kapag nagpadala ang tag ng <email_address> sa server ng Pinterest, tinitignan ng Pinterest kung nauugnay ito sa dati nang Pinterest account.

Dine-delete namin ang <email_address> value pagkatapos naming gawin ang pagtingin na ito.

Kailan ginagamit ang mga na-hash na email address?

Gagamitin lang ang tumugmang na-hash na email para itugma ang mga conversion sa aktibidad sa Pinterest.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami