Event code

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na hindi pa available ang Pinterest Tag. Tingnan kung saan available ang Pinterest Tag sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Pagkatapos mong idagdag ang base code, pwede kang magdagdag ng event code para ma-track ang partikular na conversion event sa iyong website.

Ipinapakita ng table na nasa ibaba ang mga event na pwede mong i-track gamit ang Pinterest tag, at kung ang mga ito ay may kasamang paggawa ng audience at report ng conversion. 

Event

Layunin

Paggawa ng audience

Pag-uulat ng conversion

Checkout

I-track ang mga taong kinukumpleto ang mga transaksyon

AddToCart

I-track ang mga taong magdaragdag ng mga item sa mga shopping cart

PageVisit

I-track ang mga taong tumitingin ng mga pangunahing page, tulad ng mga page ng produkto at mga page ng article

Signup

I-track ang mga taong magsa-sign up para sa iyong produkto o serbisyo

WatchVideo

I-track ang mga taong manonood ng mga video

Lead

I-track ang mga taong magpapakita ng interes sa iyong produkto o serbisyo

Search

I-track ang mga taong naghahanap sa iyong website para maghanap ng mga partikular na produkto o mga lokasyon ng store

ViewCategory

I-track ang mga taong tumitingin ng mga page ng kategorya

Custom

I-track ang custom na event. Gamitin ang pangalan ng event na ito para i-track ang espesyal na event na gusto mong isama sa iyong pagre-report ng conversion

[User-defined event]

Magdagdag ng anumang karagdagang event na tinukoy mo para sa layunin ng pag-target ng audience. Hindi available ang mga kakaibang event para sa pagre-report ng conversion. Tandaan na aalisin ang whitespace mula sa mga pangalan ng raw event na dadaan sa tag

 

Saan ilalagay

Dapat idagdag ang parehong base code at event code sa anumang page kung saan mo gustong i-track ang mga conversion. Dapat ilagay ang base code sa bawat page ng iyong website, samantala ang event code ay dapat lang ilagay sa mga page kung saan mo gustong i-track ang mga conversion. Dapat paganahin muna ang base code bago ang event code, kaya siguruhing ilagay muna ito.

Halimbawa, kung gusto mong ma-track ang matagumpay na mga pag-check out, dapat mong ilagay ang base code pagkatapos ay ang checkout event code sa pagitan ng <head> at </head> na mga tag sa iyong confirmation page para sa pag-check out. Sinisiguro ng paglalagay na ito na gagana ang mga code kapag ni-load ang page.

Sa kabilang banda, kung mati-trigger lang ang event pagkatapos gumawa ng partikular na aksyon ng user sa page, tulad ng pag-click sa isang button o pag-submit ng form, kailangan mong siguruhin na gumagana lang ang event code bilang resulta ng aksyon. Kailangan nito ng pag-unawa sa mga dati nang handler ng event sa JavaScript code ng iyong page.

Event Data

Pwede kang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang event sa pamamagitan ng pag-attach ng object na may event data.

Tandaan na sa ngayon, pagre-report sa value at event data para sa order_quantity lang ang ino-offer namin. Ang anumang karagdagang event data ay magagamit para sa pag-target ng audience pero hindi magagamit para sa pagre-report ng conversion.

Ang value ay dapat ipadala pabalik kasama ng naaangkop na currency code. Iko-convert namin ang conversion value sa pagre-report sa Ads Manager sa currency ng iyong account gamit ang exchange rate sa pagitan ng currency code na ipinadala pabalik sa conversion tag at sa currency ng iyong account.

Event data

Halimbawang value

Uri

Paggawa ng audience

Pag-uulat ng conversion

value

100.00

Numero (integer o floating point)

order_quantity

1

Integer

product_name

Parker Boots

line_items array

 

product_id

1414

line_items array

 

product_category

Sapatos

line_items array

 

product_variant_id

1414-Red

line_items array

 

product_variant

Pula

line_items array

 

product_price

99.99

Numero (integer o floating point), line_items array

 

product_quantity

1

Integer, line_items array

 

product_brand

Parker

line_items array

 

promo_code

WINTER10

String

 

property

Athleta

String

 

search_query

boots

String

 

video_title

Paano ipoporma ang iyong Parker Boots

String

 

lead_type

Newsletter

String

 
currency USD Isa sa mga sumusunod: AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, o ZAR  

 

Tina-track ng halimbawang event code na nasa ibaba ang event sa pag-check out na may event data na naglalarawan sa pagbili ng dalawang produkto. Tandaan na ang halimbawang ito ay JavaScript na bahagi ng event code. Sa halimbawang ito, static ang order_quantity at value, pero maaaring gustuhin mong i-pass back ang mga value na ito sa dynamic na paraan.

Tingnan ang seksyon ng event data ng halaga at dami para sa mga halimbawa ng dynamic na value at dami.
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Parker Boots',
       product_id: '1414',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Parker Sandals',
       product_id: 'ABC',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     }
   ]
 });
</script>

Event data ng halaga at dami

Ang halaga at dami ng order ay dalawang piraso ng event data na kasalukuyang magagamit sa pagre-report ng conversion. Kung gusto mong magdagdag ng halaga at dami, pwede kang gumamit ng alinman sa static na mga value o ibalik ang mga ito sa dynamic na paraan. Kung gusto mong ibalik ang halaga at dami sa dynamic na paraan gaya ng inirerekomenda, magiging kakaiba ito sa iyong website at kung paano mo nire-record ang mga benta. Karaniwan, iba-iba ang halaga at dami ng mga produkto sa bawat ino-order sa iyong website. Para ma-track nang tama ang kabuuang halaga ng iyong mga benta, inirerekomenda namin ang dynamic na variable para ma-track ang dami at halaga sa iyong mga conversion tag.

Halimbawa ng hard-coded na halaga at dami:

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00, // Read this value (must be a number)
   order_quantity: 5 // Read this quantity (must be an integer)
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=5&noscript=1"/>
</noscript>

Ni-report na halaga: 10.00

Ni-report na dami: 5

Halimbawa ng dynamic na halaga at dami:

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: {{Enhanced Transaction Revenue}},
   order_quantity: {{item.quantity}}
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=checkout&ed[value]={{Enhanced Transaction Revenue}}&ed[order_quantity]={{item.quantity}}&noscript=1" />
</noscript>

Ni-report na halaga: Dynamic na halagang binili gamit ang katumbas na pag-check out

Ni-report na dami: Dynamic na dami ng binili gamit ang katumbas na pag-check out

Tandan na ang setup ng dynamic na dami ng order at halaga ay natatangi sa iyong website.

Callback

Dagdag pa sa event data, pwede kang magpasa ng JavaScript callback function bilang opsyonal na argument sa function pintrk(). Gumagana ang callback function na ito sa tuwing mati-trigger ang event tracking call, na function pintrk().

Kinukuha ng callback function ang sumusunod na dalawang argument:

function(didInit, error) {}
  • didInit: Ang unang argument na ito ay nakakatanggap ng boolean value, na naka-set sa true kung matagumpay na nagawa ang event tracking call, at false kung may makikitang error habang ginagawa ang event tracking call.

  • error: Ang pangalawang argument na ito ay nakakatanggap ng string, na naglalarawan sa error kapag nagbalik ng false ang didInit; kung true ang did-Init, hindi natukoy ang string na ito.

Halimbawa

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Parker Boots',
       product_id: '1414',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Parker Sandals'
       product_id: 'ABC',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     }
   ]
 }, function(didInit, error) { if (!didInit) { console.log(error); }
 });
</script>

Mga susunod na hakbang

Pwede kang makakita rito ng ilan pang halimbawa. Kapag naidagdag mo na ang iyong mga base at event code, pwede mong gamitin ang pinterest tag helper para ma-confirm na nalagay mo nang tama ang mga tag.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami