Mga halimbawa ng event code

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na hindi pa available ang Pinterest Tag. Tingnan kung saan available ang Pinterest Tag sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Para sa pag-track at pag-report ng conversion, dapat mong tukuyin ang isa sa siyam na uri ng event sa event code. Tina-track ng halimbawang ito ang event na pag-check out. Dapat mo ring palitan ang YOUR_TAG_ID ng iyong Pinterest Conversion Tag ID mula sa base code mo.

<script>
 pintrk('track', 'checkout');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1" />
</noscript>

Kung gusto mong i-track ang ibang event, palitan lang ang mga pag-check out ng uri ng event na gusto mong i-track. Tandaan na kailangan mong i-adjust ang uri ng event sa dalawang lugar: sa JavaScript code (sa pagitan ng <script> at </script> na mga tag) at sa <img> tag.

Iba pang halimbawa ng mga Event Code

Tandaan na pwede kang magsama ng kahit anong kumbinasyon ng event data bawat event bukod sa ipinapakita sa mga halimbawang nasa ibaba.

PageVisit
 

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit', {
   promo_code: 'WINTER10'
 });
</script>

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup', {
   lead_type: 'New release promotion'
 });
</script> 

 

Checkout
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
  value: 116,
  order_quantity: 2,
  currency: 'USD',
  line_items: [
   {
    product_name: 'Pillows (Set of 2)',
    product_id: '11',
    product_price: 48.00,
    product_quantity: 1
   },
   {
    product_name: 'Pillows, Large (Set of 2)',
    product_id: '15',
    product_price: 68.00,
    product_quantity: 1
   },
  ]
 });
</script>

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchVideo', {
   video_title: 'My product video 01'
 });
</script>

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>

Kopyahin at i-paste ang mga halimbawang event code

 

Ang seksyong ito ay mayroong halimbawa ng bawat uri ng event sa isang kumpleto at pwedeng kopyahing format na pwede mong direktang ilagay sa iyong site. Ang bawat halimbawa ay mayroong event data na kailangan para simulang i-track ang aktibidad sa iyong website.

Tandaan na kakailanganin mong palitan ang mga halimbawang value ng naaangkop na static value o dynamic variable para sa iyong website. Halimbawa, pinakamalamang na gugustuhin mong i-track ang value ng order sa dynamic na paraan dahil ang value ng bawat order na io-order sa iyong website ay mag-iiba batay sa bibilhin ng user. Gayunpaman, maaari kang magtalaga ng static value sa event data lead_type kung ilalagay lang ito sa isang partikular na page.

Checkout

<script>
pintrk('track', 'checkout', { 
  value: 10.00, 
  order_quantity: 2, 
  currency: 'USD', 
  product_ids: ['1414', '1415'] }
);
</script>
<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Event data: value, order_quantity, at currency.

Siguruhing ilagay ang tamang currency code para sa iyong website.

AddToCart

<script>
 pintrk('track', 'AddToCart', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 1,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Event data: value, order_quantity, at currency. Siguruhing ilagay ang tamang currency code para sa iyong website.

Pagevisit

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />
</noscript>

 

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />
</noscript>

 

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchvideo', {
   video_title: 'My Product Video 01'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />
</noscript>

Event data: Video_title

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />
</noscript>

Event data: lead_type

Search

<script>
 pintrk('track', 'search', {
   search_query: 'horse'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />
</noscript>

Event data: search_query

ViewCategory

<script>
 pintrk('track', 'viewcategory');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />
</noscript>

Custom

Dapat tawaging custom ang uri ng event—kung hindi, hindi mare-report sa Ads Manager ang mga conversion na tina-track ng tag.

<script>
 pintrk('track', 'custom');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />
</noscript>

 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami