Mga halimbawa ng pinagsamang mga base at event code

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na hindi pa available ang Pinterest Tag. Tingnan kung saan available ang Pinterest Tag sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

 

Narito ang ilang halimbawa ng mga base code na isinama sa mga event code. Huwag kalimutang kumpirmahin na nailagay ang event code pagkatapos ng base code sa iyong website. 

Halimbawa 1: I-track ang pagevisit na event nang walang karagdagang event data

  • Halimbawang Conversion Tag ID 123456789 (palitan ang iyong Pinterest Conversion Tag ID)

  • Halimbawang event code: pagevisit

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

Halimbawang 2: Maglabas ng dalawang event code sa isang page

  • Halimbawang Conversion Tag ID 123456789 (palitan ang iyong Pinterest Conversion Tag ID)

  • Mga halimbawang event code: pagevisit at addtocart

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
   pintrk('track', 'addtocart');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=addtocart&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami