Expanded targeting

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang pinalawak na pag-target ay setting ng grupo ng ad na pinapayagan ang ad na awtomatikong ma-target sa mga may kaugnayang paghahanap. Kapag naka-on ito, tutulungan ka nitong awtomatikong maipakita ang iyong mga ad sa mga taong naghahanap ng mga paksa na may kaugnayan sa brand mo at madali nitong malo-launch ang mahuhusay na campaign.

Puwedeng paganahin ang setting na ito sa lahat ng paglalagyan para sa pag-browse at paghahanap sa Pinterest kasama ang:

 • Homefeed
 • Maghanap
 • Mga May Kaugnayang Pin

Tandaan: Isinasaalang-alang pa rin ng pinawalak na pag-target kung anumang opsyon sa pag-target ng paglalagyan ang napili sa campaign level.

Gumamit ng pinalawak na pag-target kung gusto mong makakita ng mga pagpapahusay sa:

 • Naaabot
 • Mga click through rate (mga CTR)
 • Nabawasang paggastos

Add expanded targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Scroll down to Advanced options 
 6. Click the box beside Use your Pin to expand your targeting
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Add expanded targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column Y, Expanded Targeting
  1. Enter YES to switch expanded targeting on
  2. Enter NO to disable expanded targeting
 5. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 6. Click Upload

Learn how to edit your existing ads using the bulk editor.

How expanded targeting may affect other targeting options

If you’re planning to use expanded targeting in addition to other types of targeting, you’ll want to consider how they’ll interact.

Types of targeting Expected behaviour Reach impact
Expanded targeting only (no interests, keywords, or audiences) Reach people using only visual and verbal signals from your ad. Reduces potential reach.
Expanded targeting + some keywords and/or interests Reach people who are interested or searching for a topic. Expanded targeting adds visual and verbal signals from the ad in addition to the selected interests and keywords. Increases potential reach.
Expanded targeting + audiences Reach people within an audience (customer list, site visitor, engagement, or actalike). Potential reach stays the same.
Expanded targeting + all interests Reach any Pinner on the platform. Increases potential reach.
No expanded targeting (also no interests, keywords, or audiences) Reach any Pinner on the platform. Increases potential reach.

 

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours. 

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple different kinds of targeting on Pinterest or edit current campaign targeting, you can learn more in our targeting overview article. 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami