Kumuha ng business account

Gumawa ng bagong account ng negosyo

Gumawa ng bagong account ng negosyo na hindi nakakonekta sa alinmang iba pang Pinterest account.

Para gumawa ng bagong account ng negosyo, ang email na ginamit mo para mag-sign up ay dapat hindi pa ginagamit sa dati nang Pinterest account.

Gumawa ng naka-link na account ng negosyo

Gumawa ng account ng negosyo na naka-link sa iyong personal na account at madaling magpalipat-lipat sa mga account. Gagamitin mo ang parehong email at password para mag-log in sa parehong mga account. Makakapag-link ka ng hanggang apat na account ng negosyo sa isang personal na Pinterest account.

I-convert ang iyong personal na account sa isang account ng negosyo

Kung gumawa ka ng personal na account para sa negosyo, puwede mong i-convert ang iyong personal na account sa isang account ng negosyo. Hindi magbabago ang iyong mga Pin at follower. Puwede kang bumalik sa personal na account anumang oras.

Kung nakagawa ka na ng naka-link na account ng negosyo, hindi mo mako-convert ang personal na account sa isang account ng negosyo. Kakailanganin mong isara ang iyong naka-link na account ng negosyo bago mo ma-convert ang isang account.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami