Pag-target sa keyword

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Tinutulungan ka ng pag-target sa keyword na maabot ang mga tao habang naghahanap sila ng partikular na ideya sa Pinterest.

Magdagdag ng keyword na nauugnay sa ad na itinataguyod— halimbawa, kung pino-promote mo ang mga furniture sa living room, subukang i-target ang mga taong naghahanap ng "palamuti ng living room" o "mga ideya sa palamuti sa bahay." Tiyaking may kaugnayan ang iyong mga keyword na idaragdag sa Pin at sumusunod ito sa aming mga patakaran, o maaaring tanggihan ang iyong ad.

Pagtutugma sa keyword

Maaari mong gamitin iba't-ibang uri ng pagtutugma at negatibong mga keyword upang mas maging partikular ang paghahanap ng mga Pinners.

Magkaroon ng kontrol kung saan lilitaw ang iyong ad sa pamamagitan ng paggamit ng magka-tugmang keyword upang mas partikular ang paghahanap, o gumamit ng mas malawak na keyword upang maabot ang higit pang audience. Hinahayaan ka ng mga negatibong keyword na alisin ang ilang mga term sa paghahanap mula sa pag-trigger sa iyong mga ad at maaaring itakda sa antas ng ad group o kampanya.

Kapag direktang nagdadagdag ng mga pagtutugma gamit ang Ad Manager, gamitin ang mga operator upang ipahiwatig ang uri ng pagtutugma. Para sa malawak na tugma, ilagay lamang ang keyword Para sa pagtutugma ng parirala, gamitin ang mga quotations sa paligid ng keyword. Para sa eksaktong tugma, gamitin ang mga bracket sa paligid ng iyong mga keyword (tingnan ang Halimbawa ng keyword sa ibaba). Hindi kinakailangan ang mga operator kapag gumagamit ng Bulk editor.

Uri ng pagtutugma

Summary

Halimbawang keyword Eligible na search Hindi eligible na search
Malawakang pagtugma May Pins pa rin na ipinapakita sa mga keyword kahit na mali ang pagbaybay, may kasingkahulugan, at may iba pang kaugnay sa parehas na salita. Hindi mahalaga ang ayos ng salita. Disenyo ng kusina Mga ideya sa disenyo ng kusina at wallpaper Disenyo ng t-shirt
Pagtugma ng parirala May Pins na ipinapakita sa paghahanap gamit ang buong parirala na nakapaloob sa keyword at pati na rin ang mga maling pagbaybay at may malapit na kaugnayan sa pariralang iyon. Ang pariralang ginamit ay dapat eksakto ang pagka-ayos ng mga salita gaya sa keyword. Disenyo ng kusina Mga ideya sa disenyo ng kusina, disenyo sa kusina Mga ideya sa dekorasyon ng kusina, Disenyo sa kusina
Eksaktong tugma May Pins na ipinapakita sa paghahanap gamit ang eksaktong tugma o may malapit na kaugnayan sa keyword na iyon. Mahalaga ang ayos ng salita. [Disenyo sa kusina] Disenyo ng kusina, Mga disenyo sa kusina Mga ideya sa disenyo ng kusina, disenyo sa kusina, dekorasyon sa kusina
Pagtugma ng negatibong parirala Walang Pins na ipinapakita sa paghahanap gamit ang buong parirala na nakapaloob sa keyword. Mahalaga ang pag-ayos ng salita. -"Dekorasyon sa kuwarto" Dekorasyon sa kusina Mga tips para sa dekorasyon sa kuwarto
Pagtugma ng eksakto sa negatibong keyword Walang Pins na ipinapakita sa paghahanap gamit ang eksakto na negatibong keyword Mahalaga ang pag-ayos ng salita. -[Dekorasyon sa kuwarto] Modernong dekorasyon ng kuwarto, dekorasyon sa kusina Dekorasyon sa kuwarto

Maaaring idagdag ang mga keyword sa paggawa ng ad group, pero ini-edit sa panel na "Mga Keyword" ng ad group, sa halip na sa edit modal ng ad group. Sa pahina ng ad group tungkol sa mga placement sa paghahanap, makakakita ka ng isang toggle para sa "Pin Promotions" at para sa "Mga Keyword" sa ibaba ng graph at sa itaas ng data. Piliin dito ang "Mga Keyword," pagkatapos ay magdagdag o mag-delete ng mga keyword kung kailangan.

Ang mga negatibong keyword ay maidaragdag lamang gamit ang panel ng "Mga Keyword" ng isang kampanya o ad group.

Add keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Under Keywords, add your keywords
  • Enter a list of keywords in the empty box on the left, separating multiple keywords with a comma 
  • Search for keywords in the search bar in the square on the right, and click [+ in circle] beside the keywords you want
 6. If you want to use keyword match types, format your keywords to specify your match type: broad match, “phrase match”, [exact match], -”negative phrase match” or -[negative exact match] 
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Edit keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Overview
 3. Click the ad you want to edit 
 4. Click the Keywords tab below the graph
  • Click Create keywords or Create negative keywords to add new ones
  • Select the keywords you don’t want and click Archive to remove them

Add keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column CR, Keyword
 5. Enter the keywords you want to add placing each one in a separate row
 6. If you want to use keyword match types, in column CS, Match Type, specify the match type for each keyword by entering BROAD, PHRASE, EXACT, NEGATIVE_EXACT, NEGATIVE_PHRASE, CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT, or CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE
 7. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 8. Click Upload

Edit keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads, then click Reporting
 3. Click Export below the graph, then click Bulk sheet for editing or duplicating
 4. Select your information, then click Start export
 5. When filling out column A:
  • Enter Edit as the action for the keywords you want to edit 
  • Enter Archive as the action for the keywords you want to archive
  • Enter Create as the action for new keywords you want to add
 6. Once complete, click Ads, then click Bulk editor
 7. Click Upload template from the left-side navigation
 8. Select your file, then click Upload

Target specific keyword match types

Control which searches your ad appears in by using phrase and exact matches to narrow in on specific searches, or use broad match to reach a wider audience. Negative keywords let you exclude certain search terms from triggering your ads and can be set at the ad groupl.

When adding match types through Ads Manager, use brackets or quotations to indicate the match type, shown below Example keyword in the table below. These brackets and quotations are not necessary when using Bulk editor.

Match type

Summary

Example keyword Eligible search Ineligible search
Broad match (default) Pins show for your own keyword as well as for misspellings, synonyms, and other related search terms. Word order does not matter. Kitchen design Kitchen decor ideas, wall paper designs T-shirt ideas
Phrase match Pins show on search terms that include the entire phrase contained in the specified keyword as well as misspellings and close variations of that phrase. The search term phrase must use the same word order as the keyword. "Kitchen design" Kitchen design ideas, Kitchen designs Kitchen decor idea, Design kitchen
Exact match Pins show on your exact keyword or on a close variation of that keyword. Word order matters. [Kitchen design] Kitchen design, Kitchen designs Kitchen design idea, Design kitchen, Kitchen decor
Negative phrase match Pins will not show on any search that contains the entire keyword phrase within the search term. Word order matters. -"Bedroom decor" Kitchen decor Bedroom decor tips
Negative exact match Pins will not show on a search that matches your keyword exactly. Order matters. -[Bedroom decor] Modern bedroom decor, Kitchen decor Bedroom decor

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours. 

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple kinds of targeting on Pinterest or edit a current ad group’s targeting choices, you can learn more in our targeting overview article.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami