Pag-target ng lokasyon, wika, device at kasarian

Gamitin ang pag-target ng lokasyon, wika, device at kasarian upang ipakita ang iyong Mga Pino-promote na Pin sa mga Pinner at siguraduhin na maaabot mo sila sa tamang oras.

Mga lokasyo

Ang pag-target ng lokasyon ay tinutulungan kang ituon ang pansin ng iyong pag-a-advertise sa mga lugar na makakahanap ka ng mga tamang customer. Maaari kang mag-target ayon sa rehiyon, lungsod o postal code. Iminumungkahi naming pumili ng mga lugar kung saan nakatira ang iyong mga customer at kung saan sila mapaglilingkuran ng iyong negosyo.

Ang default na lokasyon na ginagamit sa Ads Manager ay ang bansa ng iyong negosyo. Halimbawa, ang mga negosyo sa US ay ide-default sa pag-target ng United States.

Mga wika

Maaari mong piliing i-target ang iyong Na-promote na Pin sa anumang kumbinasyon ng mga rehiyon ng US, Canada, at UK, sa antas ng bansa o metro.

Devices

Ang default na pag-target sa device ay nasa lahat ng mga device, ngunit maaari kang pumili ng mga partikular na device kung kinakailangan.

Genders

Ang iyong default na pag-target sa gender ay nasa lahat ng kasarian, ngunit maaari kang pumili ng partikular na kasarian kung kinakailangan. Ang unespecified ay tumutukoy sa mga taong hindi pumili ng kasarian kapag nag-sign up para sa Pinterest.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami