Pagmemensahe para sa iyong negosyo

Para makontak ng mga Pinner, kailangan mo munang sumali para paganahin ang karanasan. Sa pagsali, ia-update ang profile mo para magsama ng message button na papayagan ang sinumang bumibisita sa iyong page para makipag-ugnayan. Ang mga mensaheng ipinapadala sa pamamagitan ng channel na ito ay lalabas sa iyong Pinterest inbox kung saan makikita mo ang nilalaman ng mensahe, ang impormasyon ng nagpadala, at ang kakayahang sumagot.

Puwede mo ring gawing nakikita ng lahat ng bumibisita sa iyong profoile ang numero ng telepono mo at email address. Kung pipiliin mong idagdag ang mga detalyeng ito, magpapakita ng Kontakin na button sa profile sa halip na Imensahe na button.

I-on ang pagmemensahe para sa iyong negosyo

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami