Suriin ang stats ng iyong Pin

Suriin ang metrics ng performance ng iyong Pin gamit ang stats ng Pin. Tingnan ang lahat ng paraan na nakipag-ugnayan ang mga tao sa partikular na Pin sa Pinterest at makakuha ng insight sa performance ng iyong mga Pin. Para maintindihan ang kabuuang performance ng iyong brand sa Pinterest, tingnan ang Pinterest Analytics.

Para tingnan ang stats ng iyong Pin, kakailanganin mong magkaroon ng account ng negosyo. Kung gusto mong makakita ng stats para sa mga Pin na ginawa ng iba mula sa iyong website, i-claim ang iyong website at Instagram, Etsy o YouTube na mga account. Kung mayroon kang personal na account at access sa mga Kuwento ng Pin, maaari kang makakita ng mga Kuwento ng Pin kahit walang account ng negosyo o hindi nagki-claim ng website. Ikaw lang ang makakakita ng stats na ito.

Tingnan ang stats ng iyong Pin

Gamit ang stat ng Pin, puwede kang:

Suriin ang metrics ng iyong Pin

Kinakalkula namin ang stats ng Pin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng data para sa lahat ng Pin na nagbabahagi ng larawan at kung naaangkop, ng URL. Kasama dito ang data mula sa lahat ng taong nag-save ng nilalaman na ginawa at na-publish mo, o na-save ang nilalaman mula sa iyong site gamit ang button na I-save, ang aming browser extension o mula sa ibang lugar sa Pinterest. Isinasama rin namin ang data mula sa downstream na aktibidad ng Pin, tulad ng mga pag-save mula sa iyong Pinterest profile o kapag may nag-save ng iyong mga Pin mula sa profile ng ibang tao.

Kung gumawa ka ng isang Pin, magpapakita kami sa iyo ng real-time metrics sa Pin na iyon. Ang mga real-time metrics na ito ay magandang paraan para malaman ang performance ng iyong Pin pagkatapos itong ma-publish. Tandaan na mga pagtantiya at mga real-time metrics na ito at maaari itong magbago. Bunga nito, posibleng mabawasan ang mga ito.

Metric

Kahulugan ng metric

Mga pag-click para umalis Ang kabuuang bilang ng mga pag-click sa destination URL na nauugnay sa iyong mga Pin o ad.
Dami ng pag-click para umalis Ang kabuuang bilang ng mga pag-click sa destination URL na nauugnay sa iyong Pin na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita sa screen ang mga Pin mo.
Mga Impression Ang dami ng beses na nakita sa screen ang iyong mga Pin o ad.
Mga pag-click sa Pin Ang kabuuang dami ng beses na nag-tap ang mga tao sa isang Pin na dinadala sila sa isang destinasyon sa Pinterest o wala sa Pinterest.
Dami ng pag-click sa Pin Ang kabuuang bilang ng mga pag-click sa iyong Pin o ad sa nilalaman na nasa o wala sa Pinterest na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita sa screen ang iyong mga Pin o ad.
Pakikipag-ugnayan Ang kabuuang bilang ng mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin. Kasama rito ang mga pag-save, pag-click sa Pin, pag-click para umalis at mga pag-swipe sa carousel card.
Dami ng pakikipag-ugnayan Ang kabuuang mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita ang mga Pin mo. Kasama sa pakikipag-ugnayan ang mga pag-save, pag-click sa Pin at mga pag-click para umalis.
Mga Pag-save Ang dami ng beses na na-save ng mga tao ang iyong Pin sa isang board.
Dami ng pag-save Ang kabuuang pag-save ng iyong mga Pin na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita sa screen ang mga Pin mo.
Dahil sa mga follower Ang bilang ng mga follower na nakuha mula sa partikular na Kuwento ng Pin.
Mga pagbisita sa profile Ang bilang ng mga taong bumisita sa iyong profile pagkatapos tingnan ang partikular na Kuwento ng Pin.
Mga Reaksyon Ang dami ng beses na nag-react ang mga tao sa iyong Pin.
Mga komento Ang bilang ng mga komento na natanggap sa iyong Pin.
Mga Litrato Ang bilang ng mga pagsubok na natanggap sa iyong Pin.
Mga panonood ng video Anumang 2 segundong tuloy-tuloy na pag-playback ng iyong mga video Pin, habang nakikita ang 50%
Na-play nang 95% Ang dami ng beses na umabot ang iyong mga video Pin sa 95% ng haba nito o mas mahaba pa—kasama ang paglaktaw sa puntong ito.
Average na tagal ng pag-play Ang average na tagal na na-play ang iyong mga video Pin—kasama rito ang kapag na-play muli ang iyong video sa parehong araw.
Kabuuang tagal ng pag-play (mga minuto) Kabuuang tagal ng pag-play para sa iyong mga video Pin sa mga minuto.

 

Para makita ang higit pang detalye ng performance ng iyong Pin, tingnan ang Pinterest Analytics. Dahil ina-update nang real-time ang karamihan ng stats ng Pin, posibleng iba ang hitsura ng mga ita\o sa data na nakikita mo sa Pinterest Analytics.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami