Stats ng Pin

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Tingnan muli ang metrics ng iyong performance sa mga Pin mo mismo sa pamamagitan ng stats ng Pin. Makita nang real-time ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa iyong content sa Pinterest, makakuha ng insight sa performance ng iyong mga Pin.

Para tingnan ang stats ng iyong Pin, tiyaking mayroon kang business profile at na-claim ang iyong website at iba pang account. Ikaw lang ang makakakita ng stats mo.

Tingnan ang stats ng iyong Pin

 1. Pumunta sa iyong Pinterest profile

 2. Mag-click sa Mga Pin

 3. Mag-click sa isang Pin para tingnan ang stats ng iyong Pin. Sa itaas ng screen, makikita mo ang mga impression, pag-save at mga pag-click sa link mula sa nakalipas na 30 araw.

 4. I-click ang Makakita ng mas maraming stats para makita ang lahat ng metrics para sa iyong Pin

  • Maaari mong i-toggle sa mga opsyon ng iba't ibang range ng petsa para makita ang data para sa nakalipas na 30 araw, nakalipas na 7 araw o nakalipas na 24 na oras

  • Makikita mo rin ang mga board kung saan sine-save ng mga tao ang iyong Pin, na magagamit mo para malaman kung ano ang palagay ng mga tao sa iyong mga Pin

  • Kung tinitignan mo ang isang Video Pin makikita mo ang karagdagang pangmatagalang metrics na magsisimula sa Enero 1, 2019

 1. Buksan ang Pinterest app at pumunta sa iyong Profile

 2. I-tap ang Mga Pin

 3. Pumili ng Pin para tingnan ang stats ng iyong PIn. Sa itaas ng screen, makikita mo ang mga impression, pag-save at mga pag-click sa link mula sa nakalipas na 30 araw.

 4. I-tap ang Makakita ng mas maraming stats para makita ang lahat ng metrics para sa iyong Pin

  • Maaari mong i-toggle sa mga opsyon ng iba't ibang range ng petsa para makita ang data para sa nakalipas na 30 araw, nakalipas na 7 araw o nakalipas na 24 na oras

  • Makikita mo rin ang mga board kung saan sine-save ng mga tao ang iyong Pin, na magagamit mo para malaman kung ano ang palagay ng mga tao sa iyong mga Pin

  • Kung tinitingnan mo ang isang Video Pin, maaari kang makakita ng karagdagang panghabang-buhay na metrics

 1. Buksan ang Pinterest app at pumunta sa iyong Profile

 2. I-tap ang Mga Pin

 3. Pumili ng Pin para tingnan ang stats ng iyong PIn. Sa itaas ng screen, makikita mo ang mga impression, pag-save at mga pag-click sa link mula sa nakalipas na 30 araw.

 4. I-tap ang Makakita ng mas maraming stats para makita ang lahat ng metrics para sa iyong Pin

  • Maaari mong i-toggle sa mga opsyon ng iba't ibang range ng petsa para makita ang data para sa nakalipas na 30 araw, nakalipas na 7 araw o nakalipas na 24 na oras

  • Makikita mo rin ang mga board kung saan sine-save ng mga tao ang iyong Pin, na magagamit mo para malaman kung ano ang palagay ng mga tao sa iyong mga Pin

  • Kung tinitingnan mo ang isang Video Pin, maaari kang makakita ng karagdagang panghabang-buhay na metrics

Pag-unawa sa iyong Pin stats

Kinakalkula namin ang stats ng Pin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng data para sa lahat ng Pin na nagbabahagi ng larawan at URL. Kasama rito ang data mula sa lahat ng taong nag-save ng content mula sa iyong site sa pamamagitan ng iyong button na I-save sa site, ang aming browser extension o mula sa ibang lugar sa Pinterest.  Isinasama rin namin ang data mula sa downstream na aktibidad ng Pin, tulad ng mga pag-save mula sa iyong Pinterest profile, mga muling pag-save mula sa profile ng ibang tao o mga pag-click sa anumang paglabas ng Pin.

Metrics para sa mga static na Pin

 • Mga Impression: ang bilang ng beses na nakita ang iyong Pin sa Pinterest

 • Mga Closeup: Ang dami ng beses na nag-tap ang mga tao sa iyong Pin para makita nang mas malapit

 • Mga Pag-save: Ang dami ng beses na na-save ng mga tao ang iyong Pin sa isang board

 • Mga pag-click sa link: ang bilang ng mga pag-click sa Pin na napupunta sa isang destinasyon, sa o nang wala sa Pinterest

Metrics para sa mga video Pin

 • Mga panonood ng video: ang dami ng panonood nang kahit 2 segundo na pinapanood ang 50% ng video

 • Average na oras na pinapanood: ang average na oras na ginugugol ng isang tao sa panonood ng iyong video

 • Mga Pag-save: ang dami ng beses na na-save ang iyong video Pin sa isang board

 • Mga pag-click sa link: ang bilang ng mga pag-click sa video Pin na napupunta sa isang destinasyon, sa o nang wala sa Pinterest

 • Panonod nang hanggang 95%: ang dami ng beses na pinanood ang iyong video nang hanggang sa 95% ng haba nito

 • Kabuuang oras ng panonood: ang kabuuang oras ng panonood para sa iyong video sa mga minuto

Para makita ang higit pang detalye ng iyong performance, tingnan ang Pinterest Analytics. Dahil ina-update nang real-time ang Stats ng Pin, maaaring iba ang mga ito mula sa data na nasa Analytics.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami