Pinterest Analytics

Tinutulungan ka ng Pinterest Analytics na maintindihan ang iyong kabuuang presence sa Pinterest. Ipinapakita nito kung anong uri ng nilalaman, parehong binabayaran at organic, ang pinakasikat sa Pinterest.

Tingnan ang iyong performance

Ang mga insight na nakukuha mo mula sa Analytics ay matutulungan kang gumawa ng mas magandang mga desisyon at i-customize ang iyong nilalaman. Halimbawa, kung ang karamihan sa iyong mga impression ay mobile, puwede mong i-optimize ang website mo para sa mobile. Kung nagdadala ng traffic ang isang item sa iyong site, puwede mong tiyaking available ito, i-feature ito sa mas maraming Pin at i-save ito sa mas maraming board.

Analytics ng Video

Mga sikat na Pin at mga board

Habang pini-filter mo ang data, ipapakita ang iyong mga sikat na Pin at ang mga sikat na board para sa napiling filter na iyon. Ang mga sikat na Pin at mga sikat na board ay ang mga Pin at mga board, alinman sa organic o binabayaran, na tiningnan o nakipag-ugnayan nang pinakamadalas. 

Para magsimula, aayusin ang iyong mga nangungunang Pin at board ayon sa may pinakamaraming impression. Mag-click sa "Mga Nangungunang Pin" o "Mga nangungunang board" para i-update ang filter sa mga pakikipag-ugnayan, pag-save, closeup o mga pag-click ng link. 

Metrics

Metric Depinisyon
Mga Impression Ang kabuuang dami ng beses na ipinakita ang iyong mga Pin
Mga Pakikipag-ugnayan Ang kabuuang bilang ng mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin. Kasama rito ang mga pag-save, closeup, pag-click sa link at mga pag-swipe sa carousel card
Mga Closeup Ang kabuuang dami ng beses na tiningnan ng mga tao ang closeup na bersyon ng iyong Pin
Mga Pag-save Ang kabuuang dami ng beses na na-save ng mga tao ang i yong mga Pin sa isang board
Mga pag-click sa link Ang kabuuang dami ng beses na nag-click ang mga tao sa iyong Pin papunta sa isang destinasyon sa Pinterest o nang wala sa Pinterest.
Mga panonood ng video Ang dami ng panonood ng hindi bababa sa 2 segundo kung saan 50% ng video ang pinanonood
Average na oras ng panonood Ang average na oras na ginugugol ng isang tao sa panonood ng iyong video
Mga Pag-save Ang dami ng beses na na-save ng mga tao ang iyong video Pin sa isang board
Dami ng pag-click sa link Ang dami ng pag-click sa video Pin na nagdadala sa isang destinasyon, sa Pinterest o wala sa Pinterest
95% panonood Ang dami ng beses n a pinanood ang video mo nang hanggang 95% ng haba nito
Kabuuang oras na pinanood Ang kabuuang oras na pinanood para sa iyong video sa minuto
10 segundong panonood Ang dami ng beses na pinanood ang iyong video nang hindi bababa sa 10 segundo o mahigit pa ng haba ng video

 

Mga Filter

Pwede kang gumamit ng mga filter para makakuha ng mas maraming insight tungkol sa iyong performance:

  • Petsa: Tingnan ang data mula Enero 1, 2019 pataas.
  • Organic na nilalaman: Mga Pin na ginawa mo na-save mo sa iyong profile. Mga Pin na ginawa o na-save ng iba na nagdadala sa mga tao sa iyong na-claim na website o account.
  • May bayad na content: Mga Pin na pino-promote mo, kasama ang nakuhang aktibidad. Nangangahulugan ito na ang mga na-save na Pin mula sa campaign na pinatakbo noong nakaraan ay maaaring magpatuloy na makakuha ng mga impression at mga pakikipag-ugnayan habang sine-save ng mga tao ang iyong mga Pin sa kanilang mga board sa Pinterest.
  • Pinanggalingan: Kung saan nanggagaling ang mga sine-save ng mga tao sa Pinterest mula sa iyong na-verify na website.

I-filter ang iyong data

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami