Suriin ang Pinterest Analytics

Tinutulungan ka ng Pinterest Analytics na maintindihan ang iyong kabuuang presence sa Pinterest. Ipinapakita nito sa iyo kung anong binabayaran at organic na na-publish na nilalaman, o mga Pin na na-publish mo at mga Pin na na-save ng mga tao mula sa na-claim mong domain, ang pinakasikat sa Pinterest.

Suriin ang iyong kabuuang performance, analytics ng video, mga nangungunang Pin at mga board, at alamin ang tungkol sa metrics sa Pinterest Analytics at kung paano ifi-filter ang iyong data.

Tingnan ang iyong performance

Kabuuang performance

Puwede mong masuri ang kabuuang performance ng iyong mga Pin, board at mga ad. Sa Overview page, makikita mo ang iyong mga nangungunang board at Pin mula sa nakalipas na 30 araw.

Ang mga insight na nakukuha mo mula sa Analytics ay matutulungan kang gumawa ng mas magandang mga desisyon at i-customize ang iyong nilalaman. Halimbawa, kung ang karamihan sa iyong mga impression ay mobile, puwede mong i-optimize ang website mo para sa mobile. Kung nagdadala ng traffic ang isang item sa iyong site, puwede mong tiyaking available ito, i-feature ito sa mas maraming Pin at i-save ito sa mas maraming board.

Mga sikat na Pin at mga board

Kapag na-filter mo ang iyong data, lalabas ang mga nangungunang Pin at board mo para sa piniling filter na iyon. Ang mga nangungunang Pin at board ay mga Pin at board, organic man o may bayad, na pinakamadalas na tiningnan o nakipag-ugnayan ang mga tao.

Para magsimula, aayusin ang iyong mga nangungunang Pin at board ayon sa may pinakamaraming impression. I-click sa Mga Sikat na Pin o Mga sikat na board para i-update ang filter sa mga pakikipag-ugnayan, pag-save, o mga pag-click sa Pin.

Metrics

Nasa ibaba ang metrics na makikita mo sa Pinterest Analytics para malaman kung paano nakikibahagi at nakikipag-ugnayan ang mga tao sa iyong mga Pin.

Metric Depinisyon
Mga Impression Ang dami ng beses na nakita ang iyong mga Pin o ad sa screen
Mga Pakikipag-ugnayan Ang kabuuang bilang ng mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin. Kasama rito ang mga pag-save, pag-click sa Pin, pag-click para umalis at mga pag-swipe sa carousel card
Mga pag-click sa Pin Ang kabuuang dami ng pag-click sa iyong Pin o ad sa nilalaman na nasa o wala sa Pinterest
Pag-click para umalis Ang dami ng beses na gumawa ng mga aksyon ang mga tao na nagdala sa kanila sa isang destinasyon na wala sa Pinterest
Dami ng pag-click para umalis Ang kabuuang bilang ng mga pag-click sa destination URL na nauugnay sa iyong Pin na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita sa screen ang mga Pin mo
Mga panonood ng video Ang dami ng panonood ng hindi bababa sa 2 segundo kung saan 50% ng video ang pinanonood
Average na tagal ng pag-play Ang average na oras na ginugol ng isang tao sa pag-play ng iyong video
Mga Pag-save Ang dami ng beses na na-save ng mga tao ang iyong video Pin sa isang board
Dami ng pag-click sa Pin Ang kabuuang dami ng pag-click sa iyong Pin o ad papunta sa nilalaman na nasa Pinterest o wala sa Pinterest na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita sa screen ang iyong mga Pin o mga ad
Na-play nang 95% Ang dami ng beses n a pinanood ang video mo nang hanggang 95% ng haba nito
Kabuuang tagal ng pag-play Ang kabuuang tagal ng pag-play para sa iyong video sa mga minuto
10 segundong panonood Ang dami ng beses na tiningnan ang iyong video nang hindi bababa sa 10 segundo o mahigit pa sa haba ng video 
Dami ng pakikipag-ugnayan Ang kabuuang mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita ang mga Pin mo. Kasama sa pakikipag-ugnayan ang mga pag-save, pag-click sa Pin at mga pag-click para umalis
Dami ng pag-save Ang kabuuang pag-save ng iyong mga Pin na hinati ng kabuuang dami ng beses na nakita sa screen ang mga Pin mo
Kabuuang audience Ang kabuuang bilang ng mga taong nakakita o nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin
Kabuuang nakipag-ugnayang audience Ang dami ng mga taong nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin
Buwan-buwang kabuuan ng audience Ang kabuuang bilang ng mga taong nakakita o nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin sa isang 30 araw na window hanggang sa at kasama ang bawat araw
Buwan-buwang kabuuan ng nakipag-ugnayang audience Ang kabuuang bilang ng mga taong nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin sa isang 30 araw na window hanggang sa at kasama ang bawat araw
Mga pagtingin buwan-buwan Ang dami ng beses na nakita sa screen sa nakalipas na 30 araw ang iyong mga na-publish na Pin at mga Pin na na-save mula sa iyong na-claim na domain o mga account

Mga Filter

Pwede kang gumamit ng mga filter para makakuha ng mas maraming insight tungkol sa iyong performance:

  • Hanay ng petsa: Tingnan ang mga custom na hanay ng data mula Enero 1, 2019 pataas
  • Analytics ng Na-publish na Pin: Tingnan ang analytics para lang sa mga Pin na na-publish mo.
  • Organic na nilalaman: Mga Pin na ginawa o na-save mo sa iyong profile. Mga Pin na ginawa o na-save ng iba na nagdadala sa mga tao sa iyong na-claim na website o account.
  • May bayad at nakuhang nilalaman: Mga Pin na na-promote mo, kasama ang nakuhang aktibidad. Nangangahulugan ito na ang mga na-save na Pin mula sa campaign na pinatakbo noong nakaraan ay maaaring magpatuloy na makakuha ng mga impression at mga pakikipag-ugnayan habang sine-save ng mga tao ang iyong mga Pin sa kanilang mga board sa Pinterest.
  • Na-claim na account: Ano ang sine-save ng mga tao sa Pinterest mula sa iyong na-claim na webiste o mga account.
  • Device: Sa anong device tinitingnan ng mga tao ang iyong mga Pin.
  • Source: Mga Pin na ginawa at na-save ng at aktibidad para sa mga Pin na nagawa at na-save ng iba mula sa iyong mga na-claim na account.
  • Format: Tingnan ang data para sa iba't ibang mga uri ng mga Pin.

I-filter ang iyong data

Para makakita ng custom na view ng iyong data, puwede mo itong i-filter.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami