Pinterest Analytics

Tinutulungan ka ng Pinterest Analytics na maintindihan ang iyong kabuuang presence sa Pinterest. Ipinapakita nito kung anong nilalaman, may bayad at organic, ang pinakasikat sa Pinterest. 

Pag-navigate sa Analytics

 1. Mag-log in sa iyong Pinterest business account

 2. I-click ang Analytics sa kaliwang itaas sa sulok at piliin ang Overview, o pumunta sa analytics.pinterest.com

 3. Hanapin ang panel ng filter sa kaliwang gilid kung saan mo pwedeng makita ang iyong nilalaman ayon sa petsa, uri ng nilalaman, (mga) na-claim na account, device, at pinagmulan

 4. Mag-scroll pababa para makita ang iyong mga nangungunang Pin, nang nakaayos ayon sa mga impression o mga pakikipag-ugnayan

 5. I-click sa I-export sa kanang sulok sa itaas para i-export ang isang snapshot ng napiling mga data filter sa isang CSV file

Pwede mong gamitin ang data na makukuha sa Analytics para i-customize ang iyong nilalaman at pagandahin ang performance. Halimbawa, kung nakikita mo na ang 50% ng iyong mga impression ay mula sa mga taong gumagamit ng mga mobile device, pwede mong piliing pagandahin ang pagtingin sa iyong website sa mobile. O, kung mapapansin mong nagdadala ang partikular na item ng pinakamaraming traffic sa iyong website, pwede mong i-Pin ang item na iyon sa mas marami pang board at tiyaking nasa stock at available ito. Ang mga nasabing insight ay pinahihintulutan kang maintindihan ang gusto ng iyong audience at kung anong nilalaman ang pinakamadalas silang makipag-ugnayan.

50 nangungunang Pin

Habang pini-filter mo ang data, lalabas ang iyong mga nangungunang Pin para sa napiling filter na iyon. Ang mga nangungunang Pin ay mga Pin, organic o may bayad, na tiningnan o nakipag-ugnayan ang mga tao nang pinakamadalas. Mag-scroll pababa sa page ng Analytics para makita ang iyong mga nangungunang Pin.

Bilang default, ipapakita namin ang ‘Mga Nangungunang Pin ayon sa mga impression, na nangangahulugan sa mga tiningnan nang pinakamadalas. Gayunpaman, pwede mong gamitin ang drop-down na arrow sa header na ‘Mga Nangungunang Pin’ para makita ang iyong mga nangungunang Pin ayon sa mga pakikipag-ugnayan, pag-save, closeup o mga pag-click ng link. Magandang lugar ito para makita kung anong nilalaman mula sa iyong profile at/o website ang pinakasikat sa iyong audience.

Mga kahulugan ng metrics

 • Mga Impression: Ang kabuuang dami ng beses na ipinakita ang iyong mga Pin.
 • Mga Pakikipag-ugnayan: Ang kabuuang bilang ng mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin. Kasama rito ang mga pag-save, closeup, mga pag-click sa link at mga pag-swipe sa carousel card.
 • Mga Closeup: Ang kabuuang dami ng beses na tiningnan ng mga tao ang isang close-up na bersyon ng iyong Pin.
 • Mga Pag-save: Ang kabuuang dami ng beses na na-save ng mga tao ang iyong mga Pin sa isang board.
 • Mga pag-click ng link: Ang kabuuang dami ng beses na nag-click ang mga tao sa iyong Pin papunta sa isang destinasyon sa o wala sa Pinterest.

I-filter ayon sa petsa

Pwede mong makita ang data magmula Enero 1, 2019 hanggang sa kasalukuyan. Kung gusto mong makita ang mas maagang range ng petsa, lumipat lang sa lumang bersyon sa pamamagitan ng pag-click sa Lumipat pabalik sa kanang itaas sa sulok ng Analytics.

 1. Pumunta sa analytics.pinterest.com.

 2. Hanapin ang panel ng filter sa kaliwa at i-click sa range ng petsa.

 3. Piliin ang bilog na nasa tabi ng range ng petsa na gusto mong makita, o magdagdag ng custom na mga petsa ng pagsisimula o pagtatapos sa kalendaryo.

 4. Para mag-set ng sarili mong timeframe, i-click ang unang petsa kung saan mo gustong magsimulang makakita ng data at ang huli. Awtomatikong ia-update ang data para ipakita ang timeframe na iyon.

Kung gusto mong i-export ang mga nakaraang data na wala sa bagong bersyon ng Analytics, mag-scroll pababa sa ibaba ng Overview page at i-click ang Legacy export.

I-filter ayon sa uri ng nilalaman

Ang Analytics ay nagpapakita ng overview ng parehong organic at may bayad na aktibidad sa katagalan.

Ang organic na nilalaman ay tumutukoy sa aktibidad sa:

 • Mga Pin na ginawa o na-save mo sa iyong profile

 • Mga Pin na ginawa o na-save ng iba na napunta sa iyong na-claim na website o account

Ang may bayad na nilalaman ay tumutukoy sa aktibidad sa:

 • Mga Pin na pino-promote mo, kasama ang nakuhang aktibidad. Nangangahulugan ito na ang mga Pin na na-save mula sa campaign na pinatakbo mo dati ay maaaring patuloy na makakuha ng mga impression at pakikipag-ugnayan habang nagse-save ng mga Pin ang mga tao sa kanilang mga board sa Pinterest

 1. Pumunta sa analytics.pinterest.com

 2. Sa column ng filter, piliin ang Lahat para makita ang data mula sa pareho o tukuyin ang uri ng nilalaman sa pamamagitan ng pagpili sa Organic o May Bayad. Kung gusto mong makita ang data ng pagre-report mula sa iyong mga ad, mag-navigate sa iyong dashboard sa pagre-report.

 3. Pumunta sa itaas ng chart at gamitin ang drop-down arrow sa tabi ng “Mga Impression” at “Hatiin ayon sa” para magkatabing makita ang organic at may bayad na aktibidad.

I-filter ayon sa pinagmulan

Tinutulungan ka ng Analytics na makita kung sino ang nagse-save mula sa iyong na-verify na website.

 1. Pumunta sa analytics.pinterest.com

 2. Sa column ng filter sa kaliwa, piliin ang Lahat para makita ang data mula sa pareho, o piliin para pagandahin ang mga Pin na ginawa o na-save mo (tinutukoy bilang ‘mula sa iyo’) kumpara sa mga Pin na ginawa o na-save ng iba sa Pinterest na nagtuturo sa iyong na-claim na website o account (tinutukoy bilang ‘hindi mula sa iyo’).

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami