Suriin ang Pinterest Analytics

Tinutulungan ka ng Pinterest Analytics na maintindihan ang iyong kabuuang presence sa Pinterest. Ipinapakita nito kung anong uri ng nilalaman, parehong binabayaran at organic, ang pinakasikat sa Pinterest.

Suriin ang iyong kabuuang performance, analytics ng video, mga nangungunang Pin at mga board, at alamin ang tungkol sa metrics sa Pinterest Analytics at kung paano ifi-filter ang iyong data.

Tingnan ang iyong performance

Kabuuang performance

Puwede mong masuri ang kabuuang performance ng iyong mga Pin, board at mga ad. Sa Overview page, makikita mo ang iyong mga nangungunang board at Pin mula sa nakalipas na 30 araw.

Ang mga insight na nakukuha mo mula sa Analytics ay matutulungan kang gumawa ng mas magandang mga desisyon at i-customize ang iyong nilalaman. Halimbawa, kung ang karamihan sa iyong mga impression ay mobile, puwede mong i-optimize ang website mo para sa mobile. Kung nagdadala ng traffic ang isang item sa iyong site, puwede mong tiyaking available ito, i-feature ito sa mas maraming Pin at i-save ito sa mas maraming board.

Mga sikat na Pin at mga board

Kapag na-filter mo ang iyong data, lalabas ang mga nangungunang Pin at board mo para sa piniling filter na iyon. Ang mga nangungunang Pin at board ay mga Pin at board, organic man o may bayad, na pinakamadalas na tiningnan o nakipag-ugnayan ang mga tao.

Para magsimula, aayusin ang iyong mga nangungunang Pin at board ayon sa may pinakamaraming impression. Mag-click sa Mga Nangungunang Pin o Mga nangungunang board para i-update ang filter sa mga pakikipag-ugnayan, pag-save, closeup o mga pag-click sa link.

Metrics

Metric Depinisyon
Mga Impression Ang kabuuang dami ng beses na ipinakita ang iyong mga Pin
Mga Pakikipag-ugnayan Ang kabuuang bilang ng mga pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin. Kasama rito ang mga pag-save, closeup, pag-click sa link at mga pag-swipe sa carousel card
Mga Closeup Ang kabuuang dami ng beses na tiningnan ng mga tao ang closeup na bersyon ng iyong Pin
Mga Pag-save Ang kabuuang dami ng beses na na-save ng mga tao ang i yong mga Pin sa isang board
Mga pag-click sa link Ang kabuuang dami ng beses na nag-click ang mga tao sa iyong Pin papunta sa isang destinasyon sa Pinterest o nang wala sa Pinterest.
Mga panonood ng video Ang dami ng panonood ng hindi bababa sa 2 segundo kung saan 50% ng video ang pinanonood
Average na tagal ng pag-play Ang average na oras na ginugugol ng isang tao sa panonood ng iyong video
Mga Pag-save Ang dami ng beses na na-save ng mga tao ang iyong video Pin sa isang board
Dami ng pag-click sa link Ang dami ng pag-click sa video Pin na nagdadala sa isang destinasyon, sa Pinterest o wala sa Pinterest
Na-play nang 95% Ang dami ng beses n a pinanood ang video mo nang hanggang 95% ng haba nito
Kabuuang oras na pinanood Ang kabuuang oras na pinanood para sa iyong video sa minuto
10 segundong panonood Ang dami ng beses na tiningnan ang iyong video nang hindi bababa sa 10 segundo o mahigit pa sa haba ng video 

Mga Filter

Pwede kang gumamit ng mga filter para makakuha ng mas maraming insight tungkol sa iyong performance:

  • Hanay ng petsa: Tingnan ang mga custom na hanay ng data mula Enero 1, 2019 pataas
  • Analytics ng Na-publish na Pin: Tingnan ang analytics para lang sa mga Pin na na-publish mo.
  • Organic na nilalaman: Mga Pin na ginawa o na-save mo sa iyong profile. Mga Pin na ginawa o na-save ng iba na nagdadala sa mga tao sa iyong na-claim na website o account.
  • May bayad at nakuhang nilalaman: Mga Pin na na-promote mo, kasama ang nakuhang aktibidad. Nangangahulugan ito na ang mga na-save na Pin mula sa campaign na pinatakbo noong nakaraan ay maaaring magpatuloy na makakuha ng mga impression at mga pakikipag-ugnayan habang sine-save ng mga tao ang iyong mga Pin sa kanilang mga board sa Pinterest.
  • Na-claim na account: Ano ang sine-save ng mga tao sa Pinterest mula sa iyong na-claim na webiste o mga account.
  • Device: Sa anong device tinitingnan ng mga tao ang iyong mga Pin.
  • Source: Mga Pin na ginawa at na-save ng at aktibidad para sa mga Pin na nagawa at na-save ng iba mula sa iyong mga na-claim na account.
  • Format: Tingnan ang data para sa iba't ibang mga uri ng mga Pin.

I-filter ang iyong data

Para makakita ng custom na view ng iyong data, puwede mo itong i-filter.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami