Pinterest Trends

Hindi pa available sa iyong bansa ang Pinterest Trends.

Alamin pa

Ipinapakita ng Pinterest Trends ang nakaraang view ng nangungunang mga hinahanap na salita at mga paksa sa U.S, U.K. at Canada sa loob ng nakalipas na 12 buwan, available sa sinuman na gustong malaman kapag nagsimulang maghanap ang mga tao ng iba't ibang paksa at kung anong content ang sikat sa Pinterest.

Pagsisimula

  1. Buksan ang Mga Pinterest Trend sa iyong desktop o mobile browser
  2. Piliin kung sa aling bansa mo gustong makakita ng data sa pamamagitan ng pag-click sa  U.S. sa kanang itaas
  3. Ilagay ang salita sa bar sa paghahanap sa itaas o pumili ng isa sa mga pre-populated na paksa na naka-feature sa ibaba

Kung wala kang makitang salita na hinahanap mo, bumalik muli nang ilang araw habang nagdadagdag kami ng mga bagong salita kada linggo.

Mga nangungunang trend

Sa ibaba ng bar sa paghahanap, makikita mo ang “Nangungunang Pinterest trends ngayong araw”. Ito ang mga pinakamadalas na hanapin na mga salita sa fashion, pagkain at inumin, kagandahan, at bahay sa araw-araw. Hina-highlight ng mga nangungunang trend ang marami at matibay na pagdami. 

Pwede mong i-browse ng mga nangungunang trend para sa U.S, U.K. at Canada. Para sa U.S. makikita mo ang breakdown ng mga nangungunang trend sa aming pinakasikat na mga kategorya sa ibaba ng mga nangungunang trend.

Ikumpara ang mga salita

I-explore ang maraming paksa sa pagmamagitan ng paglalagay ng hanggang sa 4 na salita sa bar sa paghahanap nang isang beses para ikumpara ang kanilang kasikatan sa nakalipas na 12 buwan. Para alisin ang mga salita mula sa view sa pagkumpara, i-click ang x na simbolo sa kanang bahagi ng bawat salita.

Mga mungkahi para sa autocomplete 

Ang autocomplete ay isang feature sa bar sa paghahanap ng Mga Trend na mas pinapadali para kumpletuhin ang mga paghahanap. Ang mga mungkahi ay tunay na mga paghahanap na nangyayari sa Pinterest at nagpapakita ng karaniwan at mga trending na salita na may kaugnayan sa mga paksa na inilalagay mo. 

Graph 

Pinahuhusay ng Pinterest ang dami ng paghahanap sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang lang sa ratio ng mga paghahanap para sa bawat trend sa kabuuang bilang ng paghahanap na nangyari sa aming platform sa parehong panahon. Para gawing mas madali ang pagkumpara sa pagitan ng mga salita, ang pinakamataas na punto ng hinahanap na salita ay naka-index sa 100, at ang pinakamababang punto ay naka-index sa 0 sa bawat plot. Ang natitira sa mga punto sa plot ay proporsyonal sa pinakamataas at pinakamababang punto. 

Mga may kaugnayang salita

Kapag naghahanap ka ng salita sa Trends, makikita mo ang seksyon na Mga may kaugnayang salita sa ibaba ng graph. Mag-scroll pakanan para i-explore ang listahang ito at mag-click sa salita para idagdag ito sa iyong comparison chart.

Mga Sikat na Pin

Ang mga sikat na Pin para sa bawat salita ay lalabas sa Mga may kaugnayang salita. Ang pag-click sa mga Pin ay bubuksan ang mga kasalukuyang nangungunang paghahanap para sa mga salita sa isang bagong window. 
 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami