Pinterest Trends

Hindi pa available sa iyong bansa ang Pinterest Trends.

Learn more

Ang Pinterest Trends ay nagpapakita ng makasaysayang view ng nangungunang mga salita at paksa sa paghahanap sa U.S. sa loob ng nakalipas na 12 buwan, available sa sinumang gustong malaman kapag nagsimulang maghanap ang mga tao ng iba't ibang paksa at kung anong nilalaman ang sikat sa Pinterest.

Pagsisimula

  1. Pumunta sa https://trends.pinterest.com/ sa iyong desktop o mobile browser
  2. Ilagay ang salita sa bar sa paghahanap sa itaas o pumili ng isa sa mga pre-populated na paksa na naka-feature sa ibaba

Kung wala kang makitang salita na hinahanap mo, bumalik muli nang ilang araw habang nagdadagdag kami ng mga bagong salita kada linggo.

Ikumpara ang mga salita

Mag-explore ng maraming paksa sa pamamagitan ng paglalagay ng hanggang sa 4 na salita sa bar sa paghahanap nang isang beses para ikumpara ang kanilang kasikatan sa nakalipas na 12 buwan. Para alisin ang mga salita mula sa compare view, i-click ang x na simbolo sa kanang bahagi ng bawat salita.

Mga mungkahi para sa autocomplete 

Ang autocomplete ay isang feature sa bar sa paghahanap ng Trends na mas nagpapabilis sa pagkumpleto sa mga paghahanap. Ang mga mungkahi ay mga totoong paghahanap na nangyayari sa Pinterest at nagpapakita ng karaniwan at trending na mga salita na may kaugnayan sa mga paksa na inilalagay mo. 

Graph 

Pinahuhusay ng Pinterest ang dami ng paghahanap sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang lang sa ratio ng mga paghahanap para sa bawat trend sa kabuuang bilang ng paghahanap na nangyari sa aming platform sa parehong panahon. Para gawing mas madali ang pagkumpara sa pagitan ng mga salita, ang pinakamataas na punto ng hinahanap na salita ay naka-index sa 100, at ang pinakamababang punto ay naka-index sa 0 sa bawat plot. Ang natitira sa mga punto sa plot ay proporsyonal sa pinakamataas at pinakamababang punto. 

Mga may kaugnayang salita

Kapag naghahanap ka ng salita sa Trends, makikita mo ang seksyon na Mga may kaugnayang salita sa ibaba ng graph. Mag-scroll pakanan para i-explore ang listahang ito at mag-click sa salita para idagdag ito sa iyong comparison chart.

Mga Sikat na Pin

Ang mga sikat na Pin para sa bawat salita ay lalabas sa Mga may kaugnayang salita. Ang pag-click sa mga Pin ay bubuksan ang mga kasalukuyang nangungunang paghahanap para sa mga salita sa isang bagong window. 
 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami