Tingnan ang Pinterest Trends

Ang Pinterest Trends ay nagpapakita ng mga nakaraang view ng mga nangungunang hinahanap na salita at mga paksa sa US, UK at Canada sa nakalipas na 12 buwan. Available ang Pinterest Trends sa sinumang gustong malaman kapag nagsimulang maghanap ang mga tao ng iba't ibang paksa at kung anong nilalaman ang sikat sa Pinterest.

Tingnan ang Pinterest Trends

  1. Buksan ang Pinterest Trends sa iyong desktop o mobile browser
  2. Piliin kung mula sa aling bansa mo gustong makakita ng data sa pamamagitan ng pag-click sa the directional chevron down icon na nasa tabi ng US sa kaliwang itaas
  3. Maglagay ng salita sa itaas ng bar sa paghahanap o i-click ang Tingnan ngayon sa isa sa mga nakalagay nang paksa na pini-feature sa ibaba

Habang nagta-type ka sa bar sa paghahanap, lalabas ang isang listahan ng mga iminumungkahing salita. Ang mga mungkahing ito ay mga tunay na paghahanap na nangyayari sa Pinterest. Ipinapakita ng mga ito ang mga karaniwan at trending na salita na may kaugnayan sa mga paksang inilagay mo.

Kung hindi mo makikita ang hinahanap mong salita, bumalik sa loob ng ilang araw dahil nagdaragdag kami ng mga bagong salita bawat linggo.

Tingnan ang graph

Kapag hinanap mo ang isang salita o nag-click ka sa isa sa mga nailagay nang paksa, makikita mo ang impormasyon sa isang graph. Ginagawang normal ng Pinterest ang dami ng paghahanap sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang lang sa ratio ng mga paghahanap para sa bawat trend sa kabuuang bilang ng paghahanap na nangyari sa aming platform sa parehong panahon. Para gawing mas madali ang pagkumpara sa pagitan ng mga salita, ang pinakamataas na punto ng hinahanap na salita ay naka-index sa 100, at ang pinakamababang punto ay naka-index sa 0 sa bawat plot. Ang natitira sa mga punto sa plot ay proporsyonal sa pinakamataas at pinakamababang punto.

Ikumpara ang mga salita

I-explore ang maraming paksa sa pamamagitan ng paglalagay ng hanggang 4 na salita sa bar sa paghahanap sa isang pagkakataon para ikumpara ang kanilang kasikatan sa nakalipas na 12 buwan sa graph. Para alisin ang mga salita mula sa view sa pagkumpara, i-click ang the x icon sa kanang bahagi ng bawat salita.

Tingnan ang mga may kaugnayang salita

Kapag hinanap mo ang isang salita sa Trends, makikita mo ang Mga mga may kaugnayang salita sa ibaba ng graph. I-clickang icon ng pakanan na chevron para i-explore ang buong listahan at i-click ang isang salita para idagdag ito sa iyong chart para sa pagkukumpara.

Tingnan ang mga sikat na Pin

Ang mga sikat na Pin para sa bawat salita ay lalabas sa ibaba ng mga May Kaugnayang salita. Ang pag-click sa mga Pin ay bubuksan ang mga nangungunang paghahanap para sa salita sa bagong window.

Tingnan ang mga nangungunang trend

Kung wala ka pang hinanap, makikita mo Ang mga nangungunang Pinterest trend sa linggong ito sa ibaba ng bar sa paghahanap Ito ang mga pinakamadalas na hanapin na mga salita sa fashion, pagkain at inumin, kagandahan, at bahay sa araw-araw. Binibigyang-diin ng mga nangungunang trend ang mga paghahanap na parehong marami at matibay na pagdami.

Puwede kang mag-browse ng mga nangungunang trend para sa US, UK at Canada. Para sa US, puwede ka ring makakita ng pagkakahati ng mga nangungunang trend sa aming mga pinakasikat na kategorya sa ibaba ng mga nangungunang trend.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami