Saan ilalagay

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Tinutukoy ng paglalagyan kung saan namin ipapakita ang iyong mga ad sa Pinterest. Kapag na-set up mo ang iyong ad group, default namin ang pagpapakita ng iyong mga ad sa lahat ng dako, na nagbibigay-daan sa iyo upang maabot ang maximum na bilang ng mga User. Mayroon ka ring kakayahang piliin ang iyong mga paglalagyan upang ma-target ang mas tiyak na pag-uugali ng gumagamit.

Piliin ang "I-browse" para ipakita ang iyong mga ad habang nagba-browse ang mga tao sa kanilang home feed. Piliin ang "Maghanap" para ipakita ang iyong mga ad sa mga resulta ng paghahanap. Sa parehong mga kaso, ang iyong mga ad ay lalabas din sa mga kaugnay na Pin. Upang masubukan ang pinakamabisang paglalagyan para sa iyong mga ad, puwede kang magkaroon ng maramihang mga grupo ng ad sa isang campaign na may iba't ibang paglalagyan para sa bawa't isa.

Upang magsimula, inirerekumenda namin ang pag-target sa lahat ng mga placement, upang i-maximize ang iyong mga pagkakataon na maabot ang mga tao sa lahat ng lugar ng Pinterest.

Add placement targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Scroll down to Advanced options
 6. Under Ad group placement, select All (recommended), Browse or Search
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Add placement targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column Z, Ad placement
 5. Enter the placement you want in this format: SEARCH, BROWSE, or leave the column blank to target all placements
 6. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 7. Click Upload

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours.

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple different kinds of targeting on Pinterest or edit current campaign targeting, you can learn more in our targeting overview article.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami