Pigilan ang mga pag-save sa Pinterest mula sa iyong site

Kung hindi mo nais ang mga tao na mag-save ng mga bagay sa Pinterest mula sa iyong website, ilagay lamang ang code na ito sa seksyon ng ng anumang pahina sa iyong site:

<meta name="pinterest" content="nopin" />

Kapag sinubukan ng isang tao na i-save ang mga bagay sa Pinterest mula sa iyong site, makikita nila: "Hindi pinapayagan ng site na ito ang pag-save sa Pinterest. Pakikontak ang may-ari kung may tanong ka. Salamat sa pagbisita!"

Puwede mong i-customize ang message sa pamamagitan ng pagdaragdag ng description sa meta tag:

<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = "Pasensya na, hindi ka maaaring mag-save mula sa aking website!" />

Kung gusto mong i-off ang pagse-save sa Pinterest sa iisang larawan, idagdag ito sa tag:

<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />

Kung naniniwala ka na nilabag ang iyong mga copyright, bisitahin ang aming copyright page upang magsumite ng isang reklamo sa copyright.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami