Product Pins

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na kung saan hindi pa available ang mga Catalog. Tingnan kung saan available ang mga Catalog sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang product Pins ay nagpapakita ng pinaka-up-to-date na presyo, availability, at paglalarawan ng produkto sa Pins mula sa iyong website. Nagdagdag kami ng productPins mula sa mga site na maaring bilhin ang mga produktong iyon. Nangangahulugan ito na dapat mong direktang bilhin ang produkto mula sa website bago maidagdag bilang product Pin.

Lahat ng Pin ng produkto sa Pinterest ay puwedeng ipamahagi sa organic na paraan gamit ang Mga Rich Pin, pero mga Pin ng produkto lang na ginawa gamit ang Catalogs ang puwedeng i-promote bilang mga shopping ad. Magsimula sa Catalogs para mag-upload ng pinanggalingan ng data ng iyong mga produkto at gumawa ng mga grupo ng produkto para magkakasamang igrupo ang magkakatulad na Pin.

Magdagdag ng product Pins sa iyong site

 1. Idagdag ang Open Graph o Schema.org na mga markup sa pagitan ng <head> </head> na seksyon ng iyong HTML code para sa bawat page na gusto mong i-enable ang mga Rich Pin ng produkto.
 2. Gamitin ang aming Rich Pins Validator para tiyakin na makikita namin ang data ng Rich Pin.
 3. Kapag ayos na ang lahat, i-click ang Mag-apply na. Siguraduhing pumili ng HTML tags kapag nag-aaply.

Buksan ang Graph at Schema.org markups

Narito ang mga kinakailangang Rich Pin field para sa bawat uri ng markup. I-edit ang malaking titik o ang green na letra o numero upang maipakita ang produkto.

Buksan ang Graph markups:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org na mga markup:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Hindi mo kailangang magdagdag ng anumang markup kung hino-host ang iyong website ng Etsy, Teachers Pay Teachers, o eBay. Ang mga bagong Pin mula sa mga site na ito ay magkakaroon ng impormasyon ng produkto sa mga ito sa loob ng 24 na oras.

Upang magdagdag ng product Pins mula sa Shopify, pumunta sa pahina ng aming Rich Pin validator, i-paste ang link ng iyong produkto at idagdag ang ".oembed" sa dulo ng iyong link. Makikita mo ang lahat ng impormasyon ng iyong product Pin. Mag-apply para sa Rich Pins mula sa pahinang ito (tiyaking pinili mo ang Shopify kapag nag-aaplay).

Magdagdag ng rich Pins sa 'yong Shopify store

 1. Pumunta sa isang partikular na URL ng produkto sa iyong Shopify site (ito ay isang page na mayroong button na “Bumili” o “idagdag sa bag”)
 2. Kopyahin at ilagay URL na ito sa Rich Pin validator and i-type ang .oembed sa dulo ng iyong URL link.
 3. I-click ang Validate
 4. Pagkatapos lumitaw ang preview, i-click ang Apply(kailangan lang mag-apply ng isang product URL galing sa iyong site)

Ang iyong product Pins ay magiging Rich Pins sa loob ng 24 na oras.

Tingnan ang developer site para sa higit pang impormasyon.

Add product Pins to your website

Add product Pins to your website so they can automatically sync information from your website to your Pins. If something changes on your website, the product Pins will update to reflect that change. 

 1. Add Open Graph or Schema.org markups between the <head> </head> section of your HTML code for each page you want to enable product Pins on.
 2. Use our rich Pin validator to make sure we can see the rich Pin data.
 3. If everything looks good, click Apply now. Make sure to pick the right markup type when applying.

Open Graph and Schema.org markups

Here are the required rich Pin fields for each type of markup. Edit the capitalized or numeric green text to reflect your products.

Open Graph markups:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org markups:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

You do not need to add any markup if your website is hosted by Etsy, Teachers Pay Teachers, or eBay. New Pins from these sites will have product information on them within 24 hours.

To add product Pins from Shopify, open our rich Pin validator, paste in your product link and add ".oembed" to the end of your link—you'll see all the rich Pin information for your product. Apply for rich Pins from this page (make sure you select Shopify when applying).

Add product Pins to your Shopify store

 1. Open a specific product URL on your Shopify site. This is a page that has a Buy or Add to bag button.
 2. Copy and paste this product URL into the rich Pin validator and type .oembed at the end of your product URL. You’ll see all the rich Pin information for your product.
 3. Click Validate.
 4. After the preview appears, click Apply. You only need to apply with a single product URL from your website.

Your product Pins will become rich Pins within 24 hours.

Learn more on our developer site.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami