Profile analytics

Tingnan ang analytics ng iyong profile upang makita kung alin sa iyong mga Pins ang nakita, na-save, at na-click ang pinaka-marami. Maghanap ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga bagay na interesado ang mga tao at ipagpatuloy ang pag-save ng Mga Pins na katulad nito para higit pang maka-konek at maka-abot ng audience sa Pinterest.

Upang makita ang iyong profile analytics, i-click angAnalyticssa taas ng Pinterest at piliin ang Profile.

Ang profile analytics ng Pinterest ay nakaayos sa 4 na seksyon: Mga Impression, Pag-save, Pag-click at All-Time. 

  • Ang mga Impressionay ang dami ng beses ng isang Pin mula sa iyong profile na lumitaw sa feed sa Pinterest, sa feed ng kategorya at sa paghahanap. Ang average na buwanang manonood ay ang bilang ng mga tao na nakakita ng iyong Pins sa nakalipas na 30 araw. Kabilang dito ang lahat ng Pins na iyong na-save sa Pinterest, kasama ang anumang Pins na nai-save ng iba pang mga tao mula sa iyong website at mga naka-link na account. 
  • Ang Mga Na-Save ay ang dami ng beses na nai-save ng tao ang iyong Pin sa isa sa kanilang mga board. Ito ang paraan para matuklasan ng mga tao ang iyong nilalaman sa Pinterest.
  • Ipinapakita ng Mga pag-click sa link ang bilang ng mga pag-click na napupunta sa isang destinasyon, sa o nang wala sa Pinterest.
  • Ang All-time ay may iba't ibang sukatan na nakabatay sa simula ng iyong Pinterest account, kabilang ang:
    • Ang iyong pinakana-save na Pin
    • Ang iyong pinaka-mataas na rank sa search na Pin
    • Ang Power Pin, mga Pin na may pinaka-mataas na pakikipag-ugnayan sa mga tao gamit ang kumbinasyon ng mga sine-save, mga komento, mga nagpapadala at higit pa

Makikita mo ang lahat ng metrics bilang pang-araw-araw na average. Gamitin ang data picker upang makita ang data para sa partikular na panahon at ang menu ng Lahat ng apps upang i-filter ang data ng profile sa pamamagitan ng device. I-click ang Export data para i-export ang iyong data bilang CSV file.

Alamin kung paano i-on ang Pinterest Analytics upang magamit sa business blog.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami