I-promote ang iyong mga grupo ng produkto

Mga Grupo ng Produkto

Ang mga grupo ng produkto ay isang paraan para igrupo nang magkakasama ang magkakatulad na Pin. Para i-promote ang iyong mga produkto, kailangan mong igrupo ang mga ito sa mga grupo ng produkto.

Ang mga depinisyon ng pinanggalingan ng data na magagamit mo para i-filter ang mga grupo ng produkto ay: kategorya (Kategorya ng produkto ng Google), uri ng produkto, brand, at mga custom na label.

Paano gumawa ng mga grupo ng produkto

Makakagawa ka ng mga grupo ng produkto pagkatapos mong i-ingest ang iyong pinanggalingan ng data.

 1. Buksan ang tool ng Catalogs
 2. Pumili ng Mga Grupo ng Produkto at i-click ang Gumawa
 3. I-filter ang mga produkto sa pamamagitan ng pagpili ng mga opsyon sa “Kategorya” at “Uri ng Produkto” na mga dropdown (pwede kang pumili ng marami)
  • Tip: Kung gusto mong makita ang kabuuang bilang ng mga produkto sa bawat grupo ng produkto, at kung kailan huling na-update ang mga ito, tingnan ang tab na "Grupo ng Produkto" sa Catalogs.
 4. Kapag handa ka na, bigyan ng pangalan ang mga filter at i-save ang grupo ng produkto.
 5. I-click ang  para makitang ginamit ang mga filter sa grupo ng produkto.

Paano i-edit ang mga grupo ng produkto

Maaari mong i-edit ang mga grupo ng produkto pagkatapos mong i-ingest ang pinanggalingan ng data at gumawa ng grupo ng produkto.

 1. Buksan ang tool ng Catalogs
 2. Pumili ng Mga Grupo ng Produkto
 3. I-click   para i-edit
 4. Kapag handa ka na, maaari mong i-update ang pangalan ng filter at i-save ang grupo ng produkto.

Mga pinakamagandang kasanayan ng grupo ng produkto

Pangalanan ang iyong mga grupo ng produkto batay sa mga napiling filter para madaling matukoy ang setup para sa grupo ng produktong iyon. Halimbawa: Kung pipiliin mo ang “Mga Damit” na uri ng Produkto at custom na label na “Mga Bestseller”, pangalanan ang iyong grupo ng produkto na “Mga bestselling na damit”.

Igrupo nang magkakasama ang magkakatulad na produkto ayon sa kategorya muna, pagkatapos ay magdagdag ng mga custom na label at brand kung kailangan. Tiyaking gagawa ka ng mga grupo ng produkto gamit ang mga filter na palaging lalabas sa iyong pinanggalingan ng data. Kung ang mga filter na ginamit mo sa grupo ng produkto ay hindi ipapadala sa pinanggalingan ng data, magkakaroon ng bilang ng produkto na 0 ang dati nang grupo ng produkto na iyon.

Ano ang susunod na hakbang?

Dahil mayroon ka na ng iyong mga grupo ng produkto, tingnan ang aming Gabay sa mga shopping ad para malaman kung paano ka makakagawa ng mga shopping ad at mag-set up ng dynamic na pag-target.

 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami