Protektadong boards

Ang mga protektadong boards ay makikita sa pinaka-ibaba ng iyong profile sa isang seksyon na nakikita lamang sa iyo. Maaaring lumabas ang mga pin ng protektadong board sa mga resulta ng paghahanap at sa homefeed ng iba, ngunit maaari lamang nilang i-access ito kung mayroon silang direktang link.

Ang mga ginawang Pins gamit ang bulk editor ay awtomatikong idinagdag sa bagong protektadong board sa tuwing ginagamit ang bulk editor. Ang pinoprotektahang mga board ay may default na pangalan at lilitaw bilang: Created by Ads Bulk Editor araw/oras. Maaari mong palitan ang pangalan ng mga protektadong boards, i-edit ang mga paglalarawan ng board at baguhin ang kategorya ng board upang maipakita ang nilalaman ng iyong Mga Pins sa pamamagitan ng pag-edit ng board settings.

Ang pamimili ng Pin ng Produkto ay idinagdag sa mga protektadong boards. Kapag idinagdag mo ang mga produkto ng Shop the Look gamit ang "Magdagdag ng Pin", lilikha ka ng isang Produkto Pin na nasa isang protektadong board. Maaari mong tingnan ang iyong Shop the Look Product Pins, sa pinterest.com/[your_pinterest_username]/products-you-tagged/

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami