I-publish ang iyong nilalaman

Kapag gumawa o nag-save ka ng nilalaman sa Pinterest, papayagan mong makita ng lahat ang mga ideya na nagbibigay ng inspirasyon sa iyo.  

May dalawang uri ng nilalaman na puwedeng lumabas as iyong account na pangnegosyo sa Pinterest:

  • Naka-publish na nilalaman: lahat ng content na gagawin mo sa Pinterest o nilalaman na ise-save mo mula sa na-claim na website o na-claim na account. 
  • Na-save na nilalaman: lahat ng nilalaman na sine-save mo mula sa Pinterest o sa isang site na hindi sa iyo.

Kung may bibisita sa iyong profile at wala kang anumang naka-publish na nilalaman, makakakita siya ng mga na-save na Pin at board mula sa iyong profile. 

Puwede mong makita ang performance ng parehong na-publish at na-save na nilalaman sa Stats ng Pin.

Gumawa ng naka-publish na nilalaman

Maraming paraan na puwede kang gumawa ng na-publish na nilalaman para lumabas ang iyong mga Pin sa mga “Pinakabagong” Pin sa iyong profile:

  • Bumuo ng Pin: I-upload ang iyong larawan, pagkatapos ay magdagdag ng pamagat, paglalarawan at ng destination URL
  • I-claim ang iyong Etsy, YouTube, o Instagram account: Ang mga Pin na ginawa mula sa mga account na ito sa hinaharap at ang mga Pin na na-save ng mga tao mula sa iyong mga na-claim na account ay iuugnay sa iyo bilang mga naka-publish na Pin
  • Ikonekta ang iyong RSS feed: Ikonekta ang RSS feed ng iyong website sa iyong account ng negosyo sa Pinterest para awtomatikong gumawa ng mga Pin mula sa nilalaman sa iyong website
  • Mga Kuwento ng Pin: Gumawa ng step-by-step na mga gabay para sa mga ideya o pamahalaan ang koleksyon ng mga ideya
  • Mga Video Pin: Mag-upload ng mga video para ipakita ang iyong brand, ideya o proyekto

Ilagay ang iyong website sa iyong account ng negosyo sa Pinterest para lumabas sa profile mo ang mga Pin na ise-save mo mula sa iyong website.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami