Mga refund at chargeback

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga singil, kontakin ang aming support team at susuriin namin ang mga singil sa iyo.

Mga refund

Bilang isang advertiser ikaw ay responsable para sa iyong mga kampanya. Kapag sumasang-ayon ka sa aming mga tuntunin ng serbisyo, pinahihintulutan mo ang Pinterest na singilin para sa iyong mga naihatid na ad. Maaari mong ayusin ang iyong setup at badyet ng kampanya sa anumang oras upang makatulong na pamahalaan ang iyong paggastos.

Ang pagsingil ay nabuo pagkatapos na maibigay ang iyong mga serbisyo, at ang karaniwang mga singil ay karaniwang hindi karapat-dapat para sa isang pagbabalik ng bayad o kredito.

Mga Chargeback

Ang proseso ng chargeback ay pangunahing idinisenyo upang mag-ulat at maiwasan ang pandaraya. Ang hindi tamang paggamit ng programa ay maaaring ilagay ang iyong credit card sa panganib na masuspinde o sarado.

Kung sa tingin mo ay naka-kompromiso ang iyong card o may singil ka na hindi mo nakikilala, iulat ang pandaraya sa iyong kumpanya ng credit card at Pinterest.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami