Pagre-report ng mga Offline conversion event

Pagkatapos ang pag-upload ng iyong mga conversion event, maa-access mo ang reporting dashboard sa Ads Manager o gumawa ng report sa Report Center. 

Tingnan ang offline metrics sa reporting dashboard sa Ads Manager

  1. I-click ang icon sa pag-editsa pinaka kanan itaas ng row ng reporting table. 
  2. I-click ang mga conversion sa Pag-checkout
  3. I-click ang Offline
  4. Piliin ang metrics na gusto mong gamitin para sukatin ang mga offline conversion

Tingnan ang offline na metrics sa report center

  1. Mag-click sa uri ng conversion na interesado ka sa ilalim ng seksyong mga Column
  2. Piliin ang "Offline" sa dropdown
  3. Gamitin ang dropdown para piliin ang metrics na gusto mong gamitin para sukatin ang mga offline conversion

Mga setting ng conversion

Ang conversion window ay ang window ng oras kung saan iuugnay ang conversion sa iuugnay ang conversion. Ang conversion window ng pag-click/pakikipag-ugnayan/pagtingin para sa mga offline event ay puwedeng anumang kumbinasyon ng 1-, 7-, 30- ay 60-araw.

Ang mga pinagmulan ng conversion ay tumutukoy sa teknolohiyang ginagamit para magpadala ng mga conversion event sa Pinterest. Alamin pa ang tungkol sa mga opsyon sa upload ng conversion.

Puwede mo ring tingnan ang pagre-report ng offline conversion bago ang petsa ng ad event o angpetsa ng conversion event.

Uri ng pagre-report Ano ang makikita mo Halimbawa
Petsa ng ad event Bilang ng mga ad event sa range ng petsa, mga offline conversion nauugnay sa mga ad event na ito ay na-post-dated ng conversion window.

Range ng petsa: 1/1/2020 - 1/30/2020

Conversion window: 30/30/30

Ipapakita ang lahat ng ad event sa pagitan ng 1/1/2020 - 1/30/2020. Ipagpalagay na ang mga event na ito ay nauugnay sa 100 conversion mula 1/1/2020 - 2/29/2020 sa conversion window.

Ipapakita ang 100 conversion sa pagre-report. 

Petsa ng conversion event Bilang ng mga conversion sa range ng petsa, ang mga ad event na nauugnay sa mga conversion na ito ay retroactive depende sa piniling conversion window

Range ng petsa: 1/1/2020 - 1/30/2020

Conversion window: 30/30/30

Ipapakita ang lahat ng conversion event na nangyayari sa pagitan ng 1/1/2020 - 1/30/2020. Ipagpalagay na ang mga conversion na ito ay nauugnay sa 100 ad event mula 12/2/2019 - 2/29/2020 sa conversion window.

Ipapakita ang 100 ad event sa pagre-report.

 

 

 

 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami