Gumawa ng mga rich Pin

Ang Mga Rich Pin ay isang uri ng walang bayad na Pin na awtomatikong sini-sync ang impormasyon mula sa iyong website papunta sa iyong mga Pin. Matutukoy mo ang Mga Rich Pin sa pamamagitan ng dagdag na impormasyon sa itaas at sa ibaba ng larawan sa closeup at ang naka-bold na pamagat sa feed mo. Kung may magbabago sa orihinal na website, ina-update ang Rich Pin para ipakita ang pagbabagong iyon.

Ang Rich Pins ay libreng produkto na magagamit ng sinuman sa Pinterest.

Mga Uri ng Rich Pins

  • Ang Mga Rich Pin ng produkto ay may kasamang pinaka up-to-date na presyo, availability, at impormasyon ng produkto mula mismo sa iyong Pin. 
  • Ang Rich Pin ng Recipe ay naglalagay ng pamagat, dami ng serving, tagal ng pagluluto, mga rating, preference sa pagda-diet at listahan ng mga sangkap sa mga recipe na pini-Pin mo mula sa iyong site.
  • Ang Mga Rich Pin ng Article ay idinaragdag ang headline o pamagat, ang paglalarawan, at ang author ng article o blog post mula sa iyong site.

Tandaan: Ang Mga Rich Pin ng Article at Mga Rich Pin ng recipe ay awtomatikong mag-a-update para ipakita ang anumang pag-edit na maaari mong gawin sa iyong site. Kung nasa U.S. at U.K. ka, ipapakita lang namin ang impormasyon tungkol sa iyong Rich Pin ng produkto kung ikaw ay nasa aming listahan ng mga merchant kung may stock ang produkto.

Mag-apply para sa Rich Pins

Kailangan mong mag-apply para sa Mga Rich Pin bago mo simulang gamitin ang mga ito. Ito ay para siguruhin na tama ang pag-sync ng iyong data.

  1. Kung mayroon kang nilalaman ng produkto, article o recipe sa iyong site, kakailanganin mong maglagay ng mga rich meta tag sa mga webpage na ito.
  2. Pagkatapos magdagdag ng mga meta tag sa iyong mga web page, i-validate ang isa sa iyong mga page ng content na tamang namarkahan sa Rich Pins Validator
  3. Kung ang webpage na nag-a-apply ka ay namarkahan nang tama, makikita mo ang mensahe ng pag-apruba

Kapag nag-apply ka na, ipoproseso namin ang iyong application sa loob ng 24 na oras.

Kapag aprubado ang iyong site, ang lahat ng nilalaman mula sa mga webpage na mayroong tamang mga meta tag ay lalabas bilang Mga Rich Pin kapag gumawa ka ng bagong Pin. Ang mga dati nang Pin na nali-link pabalik sa iyong mga page na may mga rich meta tag ay lalabas na bilang Mga Rich Pin.

Alisin ang Rich Pin data

Kung nais mong alisin ang data ng Rich Pin mula sa iyong page ng website, idagdag lamang ang tag na ito sa header ng iyong pahina bago ang tag ng katawan:

<meta name="pinterest-rich-pin" content="false" />

Io-override ng tag ang mga meta tag ng Rich Pin sa page lang na iyon. Ang lahat ng iba pang page sa iyong site ay mananatiling hindi apektado maliban kung idagdag mo ang tag sa mga indibiduwal na page na iyon. Kung gusto mong i-on muli ang Mga Rich Pin, alisin ang tag na ito.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami