Mag-schedule ng mga Pin

Sa account ng negosyo, puwede kang mag-schedule ng mga Pin para sa pagpo-post sa hinaharap sa desktop o iOS. Puwede kang  mag-schedule ng Mga Pin ng hanggang dalawang linggong maaga sa iyong kasalukuyang time zone. Bagaman puwede ka lang mag-schedule ng isang Pin sa isang pagkakataon, puwede kang magkaroon ng hanggang 30 Pin na naka-schedule sa hinaharap. 

Tandaan: Kapag naka-schedule ang iyong Mga Pin, makakapag-update ka pa rin, tulad ng pagpili na i-publish kaagad ang Pin o i-delete ito. Tingnan ang iyong naka-schedule na Mga Pin sa pagpunta sa iyong profile at piliin ang tab na Mga Pin

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami