Mag-schedule ng mga Pin

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Sa business account, makakapag-schedule ka ng mga Pin para i-post sa hinaharap sa Web o iOS. Magbibiyahe ka man o sinusubukang mas madalas na mag-Pin, gamitin ang feature na ito para maagang mag-schedule ng mga Pin nang hanggang dalawang linggo.

Mag-schedule ng Pin 

  1. Mula sa iyong profile, mag-tap  sa itaas ng navigation bar

  2. Pumili ng larawan o video para sa iyong Pin at idagdag ang URL ng patutunguhan

  3. Piliin ang I-publish sa ibang petsa at piliin ang araw at oras na gusto mong i-publish ang iyong Pin

  4. Magpatuloy para lagyan ng pamagat, ilarawan at i-edit ang iyong Pin ayon sa gusto mo

Bagaman maaari ka lang mag-schedule ng isang Pin sa isang pagkakataon, maaari kang magkaroon ng hanggang 30 naka-schedule para sa hinaharap. Tandaan na kapag naka-schedule na ang iyong mga Pin, makakagawa ka pa rin ng mga update, tulad ng pagpiling i-publish ngayon ang Pin o i-delete ito. Tignan ang iyong naka-schedule na mga Pin sa pamamagitan ng pag-navigate sa iyong profile at pagpili sa Mga Pin na tab.

Ang feature na ito ay kasalukuyang available lang sa desktop at iOS.

Mag-schedule ng Pin

  1. I-tap ang  

  2. I-tap ang Pin

  3. Kumuha ng litrato para sa iyong Pin, o pumili ng anumang dati nang larawan o video

  4. Sa seksyon na "Mag-schedule ng Petsa", i-tap ang at piliin ang petsa at oras na gusto mong i-publish ang iyong Pin

  5. I-tap ang I-schedule

  6. Magpatuloy para lagyan ng pamagat, ilarawan at i-edit ang iyong Pin ayon sa gusto mo

Bagaman maaari ka lang mag-schedule ng isang Pin sa isang pagkakataon, maaari kang magkaroon ng hanggang 30 naka-schedule para sa hinaharap. Tandaan na kapag naka-schedule na ang iyong mga Pin, makakagawa ka pa rin ng mga update, tulad ng pagpiling i-publish ngayon ang Pin o i-delete ito. Tignan ang iyong naka-schedule na mga Pin sa pamamagitan ng pag-navigate sa iyong profile at pagpili sa Mga Pin na tab.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami