Tingnan ang mga ad accounts na ibinahagi sa iyo

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Kung mayroon kang business account, maaari mong tingnan at i-access ang mga ad account na mayroon kang access sa iyong Accounts Manager. 

Mayroong anim na antas ng access.

Antas ng access Mga Pahintulot
Admin
 • Kumpletong access sa ad account na parang orihinal na may-ari
 • Maaaring makita at ma-edit ang lahat kasama ang pagsingil, pag-optimize ng campaign, at mga audience
Campaign
 • Gumawa, i-edit at i-manage ang lahat ng aspeto mga advertising campaign
Analyst
 • Titingnan lang na access sa ad account
 • Makikita ang lahat maliban sa pagsingil at mga setting ng negosyo
Audience
 • Gumawa at mag-edit ng mga audience sa ad account
 • Tingnan ang impormasyon ng Pinterest tag
Pananalapi
 • Kumpletong access sa pagsingil ng ad account
Mga Catalog
 • Gumawa at pamahalaan ang pinanggalingan ng data at mga grupo ng produkto para sa business account

Tingnan ang mga ad account na ibinahagi ng iba sa iyo

 1. Mag-navigate sa ads.pinterest.com

 2. I-click ang  sa tabi ng iyong pangalan

 3. I-click ang tab na "Ibinahagi sa akin"

Para umalis sa isang account, i-click ang sa tabi ng iyong pangalan at mag-navigate sa tab na "Ibinahagi sa akin". I-click ang ad account kung saan mo gustong umalis at piliin ang Tingnan mga setting ng account. I-click ang Umalis sa ad account sa ibaba ng iyong pangalan at level ng access.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami