Tingnan ang mga ad accounts na ibinahagi sa iyo

Kung mayroon kang business account, maaari mong tingnan at i-access ang mga ad account na mayroon kang access sa iyong Accounts Manager. 

Mayroong anim na antas ng access.

Antas ng access Mga Pahintulot
Admin
 • Kumpletong access sa ad account na parang orihinal na may-ari
 • Maaaring makita at ma-edit ang lahat kasama ang pagsingil, pag-optimize ng campaign, at mga audience
Campaign
 • Gumawa, i-edit at i-manage ang lahat ng aspeto mga advertising campaign
Analyst
 • Titingnan lang na access sa ad account
 • Makikita ang lahat maliban sa pagsingil at mga setting ng negosyo
Audience
 • Gumawa at mag-edit ng mga audience sa ad account
 • Tingnan ang impormasyon ng Pinterest tag
Pananalapi
 • Kumpletong access sa pagsingil ng ad account
Mga Catalog
 • Gumawa at pamahalaan ang pinanggalingan ng data at mga grupo ng produkto para sa business account

Tingnan ang mga ad account na ibinahagi ng iba sa iyo

 1. Mag-navigate sa ads.pinterest.com

 2. I-click ang  sa tabi ng iyong pangalan

 3. I-click ang tab na "Ibinahagi sa akin"

Para umalis sa isang account, i-click ang sa tabi ng iyong pangalan at mag-navigate sa tab na "Ibinahagi sa akin". I-click ang ad account kung saan mo gustong umalis at piliin ang Tingnan mga setting ng account. I-click ang Umalis sa ad account sa ibaba ng iyong pangalan at level ng access.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami