I-set up ang campaign

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Kapag gumawa ka ng ad campaign sa Ads Manager, magsisimula ka sa pamamagitan ng paggawa ng campaign. Ang mga campaign ay ang pinakamataas na level ng istraktura ng mga ad at makikita rito ang mga grupo ng ad at mga ad. Alamin pa ang tungkol sa istraktura ng campaign.

Gumawa ng campaign

 1. Mula sa iyong Pinterest business account, i-click ang Mga Ad
 2. Piliin ang Gumawa ng ad
 3. Piliin ang layunin ng campaign na pinakamagandang nagpapakita ng layunin ng iyong negosyo
 4. Ilagay ang pangalan ng campaign
 5. Kung gusto mo, mag-set ng limitasyon sa paggastos para tukuyin ang pinakamataas na halaga na maaaring gastusin ng campaign mo
  • Opsyonal ang mga limitasyon sa paggastos at maaaring i-set bilang araw-araw at pangmatagalang mga limitasyon. Ang mga ito ay partikular na kapaki-pakinabang bilang proteksyon para maiwasan ang sobrang paggastos. Hindi dahilan ang mga limitasyon sa paggastos sa pag-pace ng iyong mga ad.
 6. Para gawin ang iyong campaign sa naka-pause na katayuan, lagyan ng check ang kahon sa tabi ng "I-pause ang campaign?"
 7. I-click ang Magpatuloy para gawin ang iyong campaign at magpatuloy sa pag-set up ng grupo ng ad o i-click ang I-launch para i-launch ang mga ad mo
  • Kung kulang ng mga kinakailangang impormasyon ang iyong campaign, lalagyan ng kulay orange na highlight ang mga error sa kaliwang bahagi ng screen
  • I-click ang mga naka-highlight na paksa sa kaliwang bahagi ng navigation para lumaktaw sa seksyong iyon at ayusin ang anumang dati nang mga error

Mase-save ang ilalagay mong impormasyon habang umuusad ka sa bawat step. Kung aalis ka sa window bago mo i-click ang Magpatuloy o I-launch, mawawala ang iyong ginawa.

Kapag na-click mo ang I-launch, sasailalim ang iyong mga Piin sa aming proseso ng pagsusuri ng ad para matiyak na sinusunod ng mga ito ang aming mga alituntunin sa pag-a-advertise.

Alamin kung paano gumawa ng grupo ng ad.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami