Mga Kuwento ng Pin

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Available sa ilang user sa ngayon.

Maaaring kasama sa Mga Kuwento ng Pin ang maraming larawan, teksto, video at mga patutunguhang link.

Maaari mong gamitin ang Mga Kuwento ng Pin para:

 • Magkuwento

 • Magpakita ng iba't ibang view ng isang bagay

 • Gumawa ng step-by-step na gabay

 • Magpakita ng mga step para sa DIY na proyekto

 • I-curate ang koleksyon ng mga produkto

Ang bawat Kuwento ng Pin ay mayroong larawan sa cover at pamagat—makikita ito ng mga tao kasama ang isang icon sa kanilang home feed ng Pinterest. Maaaring mag-tap ang mga tao sa larawan sa cover para buksan ang buong Kuwento ng Pin.

Gumawa ng Kuwento ng Pin 

Sa ngayon, available lang ang Mga Kuwento ng Pin sa ilang user sa iOS.

Sa ngayon, available lang ang Mga Kuwento ng Pin sa ilang user sa iOS.

Sa ngayon, available lang ang Mga Kuwento ng Pin sa ilang user sa iOS.

 1. Buksan ang Pinterest app at i-tap ang

 2. I-tap ang Kuwento ng Pin

 3. Pumili ng larawan sa cover

 4. Maglagay ng pamagat para sa iyong Kuwento ng Pin

 5. Pumili ng hanggang 20 larawan o video para sa Kuwento ng Pin at bigyan ng link ng destinasyon ang bawat isa

 6. I-tap ang I-publish

Mga Kinakailangan

 • Inirerekomenda namin ang mga portrait na larawan na may minimum na 900x1600 pixel na laki

 • Para mag-upload ng mga pahalang na larawan, alisin ang pagkakapili sa "9:16 na aspect ratio" o i-tap ang "I-reset" para ipakita ang buong larawan

 • Ang bawat Kuwento ng Pin ay dapat mayroong minimum na 2 pahina at maaaring magkaroon ng maximum na 20

 • Ang iyong pamagat ay dapat may minimum na 1 character at maximum na 100 character

 • Tinatanggap namin ang mga sumusunod na uri ng file: BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, WEBP, .mov. at .mp4

 • Kung magsasama ka ng video, pakitingnan ang mga kinakailangang spec ng video

 • Ang max na laki ng file para sa lahat ng file ay 10mb

Gusto mo bang pagandahin ang iyong Kuwento ng Pin? Tingnan ang Mga pinakamagandang kasanayan sa Creative ng Pinterest.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami