Gumawa ng mga Kuwento ng Pin

Mukhang hindi available sa iyong lugar ang Mga Kuwento ng Pin.

Alamin pa
Paunawa! Kasalukuyang ginagawa ang mga Kuwento ng Pin at hindi pa available sa lahat. Gustong mag-sign up? Punan ang form na ito.

 

Kung mayroon kang account ng negosyo sa Pinterest, maaari mong gamitin ang Mga Kuwento ng Pin para magsama ng maraming larawan, video, listahan at custom na text sa isang Pin. Tulad ng iba pang mga Pin, mananatili sa iyong mga board ang Mga Kuwento ng Pin kapag nai-publish mo ang mga ito.

Maaari mong gamitin ang Mga Kuwento ng Pin para:

 • Gumawa ng step-by-step na gabay, proyekto o recipe

 • Ibahagi ang maraming maikling video na may karagdagang paglalarawan na text o text overlay

 • I-customize ang mga kulay at font sa iyong Pin

 • Pahusayin ang iyong pag-target sa pag-tag ng paksa

 • I-curate ang koleksyon ng mga produkto

 • Magkuwento sa isang bagong paraan

Ang bawat Kuwento ng Pin ay mayroong cover at pamagat. Gumamit ng video cover para tumulong na makuha ang atensyon ng mga tao sa kanilang home feed.

Gumawa ng Kuwento ng Pin

 1. I-click ang Gumawa sa itaas pagkatapos ay i-click ang Gumawa ng Kuwento ng Pin
 2. I-click ang icon ng arrow na may direksyong pataas at pumili ng larawan sa cover o video mula sa iyong computer, o i-drag at i-drop para magdagdag ng larawan o video
 3. Magdagdag ng pamagat at pumili ng iyong font, laki ng font, paglalagyan o highlight at kulay sa kanang gilid
 4. I-click ang plus na icon sa kaliwang gilid sa itaas para magdagdag pa ng mga larawan o video
 5. I-tap ang Susunod
 6. Pumili ng board para i-save ang iyong Kuwento ng Pin mula sa drop-down menu
 7. Maghanap at magdagdag ng hanggang 10 paksa ng tag para idagdag sa iyong Kuwento ng Pin para maabot ang mga taong naghahanap ng mga katulad na ideya
 8. I-tap ang I-publish

Tandaan: Ang pinakamagandang mga Kuwento ng Pin ay 5 page o mas mahaba. 

 1. Buksan ang Pinterest app at i-tap ang plus icon

 2. I-tap ang Kuwento ng Pin

 3. Piliin ang Recipe, Mga Craft + DIY, o i-tap ang Iba pa para gumawa mula sa wala

 4. Pumili ng cover image o video mula sa iyong mga litrato, i-tap ang Susunod at i-tap ang cover para maglagay ng pamagat
  • Magdagdag ng paglalarawan ng page at baguhin ang iyong font at kombinasyon ng kulay sa pamamagitan ng pag-tap sa tatlong icon sa ibaba ng page

 5. Mag-swipe nang pakanan at i-tap ang plus na icon para magdagdag ng mas maraming page

 6. Pumili ng hanggang 20 larawan o video para sa Kuwento ng Pin at bigyan ng paglalarawan ang bawat isa

 7. I-tap ang I-publish

 8. Maghanap at magdagdag ng hanggang 10 may kaugnayang paksa ng tag para idagdag sa iyong Kuwento ng Pin para maabot ang mga taong naghahanap ng mga katulad na ideya

 9. I-tap ang Susunod

 10. Pumili ng board kung saan ise-save ang iyong Kuwento ng Pin

Tandaan: ang pinakamagandang Mga Kuwento ng Pin ay 5 page o mas mahaba.

 1. Buksan ang Pinterest app at i-tap ang plus icon

 2. I-tap ang Kuwento ng Pin

 3. Piliin ang Recipe, Mga Craft + DIY, o i-tap ang Iba pa para gumawa mula sa wala

 4. Pumili ng cover image o video mula sa iyong mga litrato, i-tap ang Susunod

 5. I-tap ang cover para magdagdag ng pamagat, pagkatapos ay i-tap ang Tapos na

 6. Mag-swipe nang pakanan at i-tap ang plus na icon para magdagdag ng hanggang 20 larawan o video para sa Kuwento ng Pin at bigyan ng paglalarawan ang bawat isa
  • Magdagdag ng paglalarawan ng page at baguhin ang iyong font at kombinasyon ng kulay sa pamamagitan ng pag-tap sa tatlong icon sa ibaba ng page

 7. Kapag naidagdag mo na ang iyong mga larawan o video, i-tap ang bilang ng mga page sa itaas ng screen at i-tap ang I-publish

 8. Maghanap at magdagdag ng hanggang 10 may kaugnayang paksa ng tag para idagdag sa iyong Kuwento ng Pin para maabot ang mga taong naghahanap ng mga katulad na ideya

 9. I-tap ang Susunod

 10. Pumili ng board kung saan ise-save ang iyong Kuwento ng Pin

Tandaan: ang pinakamagandang Mga Kuwento ng Pin ay 5 page o mas mahaba.

I-edit ang Mga Kuwento ng Pin

Pagkatapos mong ma-publish ang Kuwento ng Pin, puwede mong i-edit ang mga page sa Kuwento ng Pin. Hindi mo mae-edit ang mga cover ng Kuwento ng Pin o mga paksa ng tag.

Puwede ka ring mag-iwan ng 1 Kuwento ng Pin sa draft at bumalik sa ibang pagkakataon para tapusin at i-publish ito sa isang board.

 1. Mag-click ng Kuwento ng Pin para buksan ito
 2. I-click ang icon sa pag-edit
 3. Maaari mong:
  • I-edit ang board: Pumili ng board mula sa drop-down menu pagkatapos ay i-click ang I-save 
  • I-edit ang isang seksyon: Pumili o gumawa ng seksyon ng board pagkatapos ay i-click ang I-save
  • Magdagdag ng note: Magdagdag ng pampublikong note sa iyong Kuwento ng Pin pagkatapos ay i-click ang I-save
 1. I-tap ang Kuwento ng Pin para buksan ito
 2. I-tapang ellipsis na icon sa kanang ibaba ng screen
 3. I-tap ang I-edit ang Pin
 4. Maaari mong:
  • I-edit ang page: Piliin ang page na gusto mong i-edit, mag-swipe nang pakanan, i-tap ang I-save at pagkatapos ay i-tap ang I-save ang mga pag-edit
  • I-edit ang board: I-tap ang board, pumili ng board na kung saan gusto mong i-save ang iyong Kuwento ng Pin at pagkatapos ay i-tap ang Tapos na
  • I-delete ang iyong Kuwento ng Pin: I-tap ang I-delete pagkatapos ay i-tap ang I-delete para kumpirmahin
 1. I-tap ang Kuwento ng Pin para buksan ito
 2. I-tapang ellipsis na icon sa kanang ibaba ng screen
 3. I-tap ang I-edit ang Pin
 4. Maaari mong:
  • Magdagdag ng pampublikong note: I-tap ang Magdagdag para magdagdag ng note sa iyong Kuwento ng Pin
  • I-edit ang page: Piliin ang page na gusto mong i-edit, i-tap ang I-save at pagkatapos ay i-tap ang I-save ang mga pag-edit
  • I-edit ang board: I-tap ang board, pumili ng board kung saan gusto mong i-save ang iyong Kuwento ng Pin at pagkatapos ay i-tap ang tapos na
  • I-delete ang iyong Kuwento ng Pin: I-tap ang I-delete pagkatapos ay i-tap ang I-delete para kumpirmahin

Mga detalye ng creative

Aspect ratio Walang mga paghihigpit para sa larawan o video
Haba ng character

Android at iOS: Ang mga pamagat ay dapat may minimum na 1 character at 42 character ang maximum

Web: Ang mga pamagat ay dapat may minimum na 1 character at 100 character ang maximum

Pag-encode H.264 o H.265
Laki ng file

Android at iOS: 16mb ang inirerekomenda

Web: 32mb na maximum para sa mga larawan at 50 mb para sa mga video

Uri ng file

Larawan: .BMP, .GIF, .JPEG, .PNG, .TIFF, .WEBP

Video: .MP4, .MOV, .M4V

Resolution

Larawan: 300x500 pixel na laki ang minimum, 1200x1800 pixel na laki ang inirerekomenda, 2000x3000 pixel na laki ang maximum

Video: 1080p ang maximum (1920x1080 pixel na laki)

Tandaan: Walang maximum na laki ng pixel sa Web

Haba ng video Ang mga video ay dapat nasa pagitan ng 2-20 segundo

 

Naghahanap ka ba ng mga tip sa paggawa ng magandang Kuwento ng Pin? Tingnan ang Mga pinakamagandang kasanayan sa Creative ng Pinterest at tingnan ang ilan sa aming mga paborito.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami