Gumawa ng mga Kuwento ng Pin

Mukhang hindi available sa iyong lugar ang Mga Kuwento ng Pin.

Alamin pa

Tandaan: Ang Mga Kuwento ng Pin ay kasalukuyang ginagawa at hindi pa available sa lahat. Kung ikaw ay nasa US, puwede kang humingi ng access sa pamamagitan ng pagsagot sa form na ito. Mangyaring magpasensya habang sinusuri namin ang iyong request. May mababalitaan ka sa amin sa loob ng 5-7 araw kung inaprubahan ang iyong request.

Kung mayroon kang Account ng negosyo sa Pinterest, puwede mong gamitin ang Mga Kuwento ng Pin para mag-record ng maraming video, magdagdag ng mga larawan, listahan at custom na text sa iisang Pin. Tulad ng ibang mga Pin, mananatili ang Mga Kuwento ng Pin sa iyong mga board kapag na-publish mo na ang mga ito.

Maaari mong gamitin ang Mga Kuwento ng Pin para:

  • Gumawa ng step-by-step na gabay, proyekto o recipe

  • Mag-upload ng maraming maikling video na may karagdagang naglalarawan na text o text overlay

  • I-customize ang mga kulay at font sa iyong Pin

  • Pahusayin ang iyong pag-target sa pag-tag ng paksa

  • I-curate ang koleksyon ng mga produkto

  • Magkuwento sa isang bagong paraan

Gumawa ng Kuwento ng Pin

Kapag gumawa ka ng Kuwento ng Pin, dapat sumunod ito sa aming Mga alituntunin ng komunidad. Kung lalabag ang Kuwento ng Pin sa aming mga alituntunin, maaari kang mawalan ng access sa Mga Kuwento ng Pin.

I-edit ang Mga Kuwento ng Pin

Pagkatapos mong i-publish ang isang Kuwento ng Pin, puwede mong i-edit ang board kung saan ito na-publish, mga tag ng paksa at mga detalye. Puwede mo ring i-delete ang dati nang page, magdagdag ng bagong page, o ayusing muli ang dati nang mga page. Hindi mo mae-edit ang nilalaman ng dati nang page. Puwede mong i-edit ang isang Kuwento ng Pin nang hanggang 2 linggo pagkatapos itong ma-publish.

Puwede mong i-save ang 1 Kuwento ng Pin sa draft sa mga Android phone at iPhone at hanggang sa 50 draft sa desktop. Puwede kang bumalik sa ibang pagkakataon sa iyong device para tapusin at i-publish ito sa board. Hindi mo puwedeng i-edit ang iyong draft sa iba't ibang mga device.

Mga detalye ng creative

Naghahanap ng mga tip sa paggawa ng magandang Kuwento ng Pin? Tingnan ang Mga pinakamagandang kasanayan sa Creative ng Pinterest at tingnan ang ilan sa aming mga paborito. O kumuha ng payo tungkol sa Mga Kuwento ng Pin mula sa iba pang mga negosyo sa Pinterest sa aming Komunidad ng Pinterest Business.

Aspect ratio Ang aspect ratio ng mga Kuwento ng Pin ay 9:16, pero walang mga paghihigpit para sa larawan o video
Pag-encode H.264 o H.265
Laki ng file

Android at iOS: 16mb ang inirerekomenda

Web: 32mb na maximum para sa mga larawan at 50 mb para sa mga video

Uri ng file

Larawan: .BMP, .JPEG, .PNG, .TIFF, .WEBP

Video: .MP4, .MOV, .M4V

Resolution

Para sa buong mga larawan at video, o mga larawan at video na umaabot para masakop ang buong screen, inirerekomenda naming gamitin ang 1080x1920 pixel na laki (9:16 ratio)

Haba ng video

Ang mga video ay dapat nasa pagitan ng 1-60 segundo

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami