Overview ng pag-target

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Para sa bawat grupo ng ad na ise-set up mo sa Pinterest, pwede mong i-target ang iyong mga ad para maabot ang mga tamang tao sa tamang oras. Pwede mong pagsamahin ang mga pamantayan ng pag-target para gumawa ng audience nang kasing liit o laki ng gusto mo. Gamitin ang bar ng "Posibleng laki ng audience" sa kanang gilid ng screen para makita ang hinuhulaang laki ng iyong tina-target na audience.

Targeting Paano ito gumagana
Saan ilalagay Piliing ilagay ang iyong mga ad sa mga home feed ng mga tao o sa mga resulta ng paghahanap
Mga Interes Piliin ang mga interes na may kaugnayan sa iyong ad para maabot ang mga tao habang bina-browse nila ang Pinterest para sa mga katulad na interes
Mga Keyword Magsama o huwag magsama ng mga partikular na salita para i-target ang mga tao habang naghahanap sila ng mga katulad na interes
Edad Pumili ng partikular na range ng edad na magiging may pinakakaugnayan sa content mo
Demographics Pumili ng mga lokasyon, wika o mga device o mga kasarian para i-refine ang iyong audience
Audience Gumawa ng mga audience mula sa mga dati mo nang listahan ng customer, mga taong bumisita sa iyong website o mga audience na nakipag-ugnayan dati sa iyong nilalaman

Pwede mo rin i-on ang Pinalawak na pag-target para maabot ang mas maraming tao sa Pinterest. Tinutulungan ka ng pinalawak na pag-target na awtomatikong i-target ang iyong mga ad sa mga taong naghahanap ng mga paksang may kaugnayan sa iyong ad.

Tiyaking ang iyong mga keyword ay may kaugnayan at sumusunod sa aming mga patakaranpara maiwasan ang hindi pag-apruba ng ad sa proseso.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami