Third-party at dynamic na pagsubaybay

Pwede kang magdagdag ng third-party na pag-track sa iyong mga ad para ma-track ang iyong aktibidad sa Pinterest sa pamamagitan ng iba pang mga platform. Halimbawa, pwede mong i-track ang mga pag-click gamit ang mga third-party URL, tulad ng Google DoubleClick Campaign Manager (DCM) o Kenshoo, para i-verify ang paghahatid ng campaign at pagkuha ng data sa report.

Magdagdag ng mga third-party na pag-track sa iyong mga ad

Sinusuportahan namin ang pag-track ng impression at dalawang uri ng pag-track sa pag-click: cross-domain redirect na pag-track ng pag-click at parallel na pag-track ng pag-click.

Cross-domain (X-domain) 3rd party click-tracking

Maraming 3rd party na mga provider ng pag-track sa pag-click: Google[Doubleclick], Adobe[DTM], Facebook, Flashtalking, atbp. Ang mga URL na ito ay nagsisimula sa domain ng 3rd party at nire-redirect sa iyong domain at landing page. Ang browser ng user ay maglo-load ng 3rd party ng domain sa pag-track sa loob ng ilang sandali bago i-load ang iyong panghuling landing page. Ang mga karaniwang isyu ay mga sirang link at mga isyu sa pag-encode ng porsiyento.

Ang mga URL na ito ay inilalagay sa field na “patutunguhang URL ng Pino-promote na Pin” sa Ads Manager o column sa pag-edit ng bultuhan.

Parallel click-tracking

Sa parallel na pag-track ng pag-click, pini-ping ng Pinterest ang URL ng pag-track ng pag-click kasabay ng destination URL ng ad. Binabawasan nito ang oras sa pagitan ng pag-click ng user sa Pinterest at kapag nag-load ang landing page ng advertiser. Ang mga URL sa pagsubaybay sa magkasabay na pag-click ay hindi nilo-load ng browser ng user at hindi ito napupunta sa panghuling landing page, pini-ping  lang ang mga ito para subaybayan ang mga event.

Inilalagay ang mga URL ng parallel na pag-track ng pag-click sa column na “Mga URL ng third party na pag-track” sa pag-edit ng bultuhan kasama ng mga URL ng pag-track ng impression.

Pag-track ng Impression

Sa pag-track ng impression, mave-verify mo ang paghahatid ng iyong mga ad sa Pinterest. Sinusuportahan namin ang mga partner sa pag-track ng impression:

 • Doubleclick (DCM)
 • Atlas
 • Sizmek
 • Flashtalking
 • Trueffect
   

Pwede kang magdagdag ng mga link sa pag-track ng impression sa iyong mga campaign sa pamamagitan ng field na ‘Mga URL sa Pag-track’ sa paggawa ng ad. Piliin ang “mga impression” at i-paste ang URL mula sa iyong third party sa text box.
Para magdagdag ng mga URL ng impression sa pamamagitan ng pag-edit ng bultuhan, gamitin ang column na ‘Mga Third Party na Url sa Pag-track ng Pino-promote na Pin.’

Magdagdag ng mga parameter ng dynamic na pag-track

Pwede kang direktang magdagdag ng mga dynamic na parameter ng pag-track sa iyong mga URL o bilang karagdagan sa iyong mga URL ng third-party na pag-track. Sinusuportahan din namin ang mga dynamic parameter ng pag-track, na nagpapahintulot sa mga advertiser na mangolekta ng karagdagang impormasyon mula sa Pinterest sa isang pag-click para sa mga layunin ng pag-track ng campaign. Ang mga ito ay placeholder text na nagsisimula at natatapos sa mga curly bracket at pwedeng idagdag sa mga URL.

Mga sinusuportahang dynamic parameter para sa mga patutunguhang URL ng pino-promote na pin:

 • {campaignid}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}

 • {adgroup_name}, {adgroupname}

 • {keyword}

 • {keyword_id}

 • {creative_id} - ang promotion id ng pin

 • {adid} - ang id ng pag-promote ng pin

 • {device} - ‘t’, ‘c’, o ‘m’ para sa tablet, computer o mobile

Mga sinusuportahang dynamic parameter para sa (server-side) na parallel na pag-track ng pag-click at pag-track ng impression:

 • {campaignid}, {campaign_id}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}, {ad_group_id}

 • {adgroupname}, {ad_group_name}

 • {adid}, {ad_id}, {creativeid}, {creative_id} - ang promotion id ng pin

 • {itemid}, {iterm_id} - ang item id para sa pag-promote ng pin

 • {insertionid}, {insertion_id} - ang insertion id para sa pag-promote ng pin

 • {creative_name} - ang pangalan ng pag-promote ng pin

 • {device} - ‘t’, ‘c’, o ‘m’ para sa tablet, computer o mobile

 • {device_platform} - uri ng mobile device, ‘iOS’, ‘Android’ o walang lamang string

 • {publisher} - i-hardcode ito bilang ‘Pinterest’

 • {timestamp}, {click_timestamp}, 

Halimbawa, ang landing URL na ibinigay ng retailer ay maaaring ganito ang hitsura: retailer.com/mens-clothing/?cid={campaignid}. Kung ang Pinterest campaign id ay 1234, ipapakita namin ang URL na ito bilang retailer.com/mens-clothing/?cid=1234.

Mga partikular na dynamic parameter para sa mga Campaign sa Paghahanap:

 • {keyword} - ang percent-encoded na keyword string (halimbawa running%20shoes) na tumugma sa ad

 • {keyword_id} - ang keyword ID na tumugma sa ad

Babalewalain ang mga dynamic parameter na hindi namin sinusuportahan. Halimbawa, kung ang retailer ay ibibigay ang URL retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}, babalewalain namin ang parameter sa pag-track at ipapakita lang ang URL bilang retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}.

Mga partikular na dynamic parameter para sa mga Shopping Campaign:

Pakitandaan na ang {keyword} parameter ay hindi sinusuportahan para sa pag-track ng mga link sa anumang Pino-promote na Mga Shopping Pin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami