Mga Pin na produkto ng Subukan

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na kung saan hindi pa available ang mga Catalog. Tingnan kung saan available ang mga Catalog sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Gumagamit ang Subukan ng augmented reality para payagan ang mga User na virtual na subukan ang mga produktong makikita nila sa Pinterest app gamit ang Lens. Ang Subukan ay isang feature na naka-enable sa mga Pin na produkto, na maa-access sa pamamagitan ng mga mobile app.

Usar la Prueba para probar un color de lápiz labial (lado derecho) y comprar el producto (lado izquierdo).

Kung gustong gamitin ng iyong negosyo ang Subukan para sa iyong mga produkto sa Pinterest, gamitin ang form na ito sa ibaba para hilingin ito. Kakailanganin ng iyong negosyo ang account ng negosyo sa Pinterest na may catalog ng produkto na ia-upload sa Pinterest. Ifa-follow up ka ng isang miyembro ng Pinterest team pagkatapos mong kumpletuhin ang form kung akma ka para sa programa.

Gusto mo bang mag-sign up?
Humiling ng access sa Subukan