Gumawa ng mga Video Pin

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na hindi pa available ang mga Video Pin. Tingnan kung saan available ang mga Video Pin sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang mga Video Pin ay isang magandang paraan para magsabi ng mas kumprehensibong kuwento tungkol sa iyong brand, ideya o proyekto. Ang mga Video Pin ay mayroong larawan sa cover na kumukuha ng pansin ng iyong audience. Nagpe-play ang mga ito sa mga feed ng mga user, kaya tandaan na maaaring naka-on o hindi naka-on ang kanilang volume kapag makita nila ang iyong video. Kung ikaw ay magiging advertiser sa Pinterest, puwede ka ring gumawa ng mga video ad.

Sundin ang aming malilikhaing pinakamahusay na kagawian para sa video Pins.

Kapag ginawa ang iyong video Pin, susuriin ng Pinterest sa loob ng 24 na oras para siguruhin na hindi nilalabag nito ang aming Mga Pamantayan ng Komunidad. Kung nilalabag ng Video Pin ang aming mga alituntunin, maaaring mawalan ka ng access sa mga video Pin.

Para masubaybayan ang performance ng video Pin, tingnan ang iyongstats ng Pin o Analytics.

Bultuhan na pag-upload ng mga video Pin

Para mag-upload ng maraming video sa isang pagkakataon, gamitin ang tab ng Bultuhang gumawa ng mga Pin sa iyong Mga Setting ng Pinterest.

Mga detalye ng creative

Ang sumusunod na specs ay para sa mga karaniwang video at max na lapad na video. Alamin pa ang tungkol sa paggawa ng mga video ad.

File type

.mp4, .mov o .m4v

File size

2GB max

Encoding

H.264 or H.265

Length

4 na segundo - 15 minuto

Inirerekomendang haba para sa mga video ad: 6-15 segundo

Text

Pamagat: Hanggang 100 character. Kapag walang title, ang paglalarawan ang makikita sa feed

Paglalarawan: Hanggang 500 character.

Para sa alinman sa pamagat o paglalarawan, ang unang 50-60 character ay malamang na lumabas sa feed. 

Aspect ratio

Kinakailangan para sa karaniwang video: Mas mataas sa 1.91:1 at mas maikli sa 1:2

Inirerekomenda para sa karaniwang video: 1:1 (parisukat) o 2:3, 4:5 o 9:16 (patayo)

Kinakailangan para sa max width video: 1:1 (parisukat) o 16.9 (widescreen)

Mga video at audio codec

  Mga video codec Mga audio codec

Walang container

 •  DV/DVCPRO
 • AVC (H.264)

 • HEVC (H.265)

 • MPEG-1

 • MPEG-2

 • PCM

Audio video interleave (AVI)

 • Hindi naka-compress

 • Canopus HQ

 • DivX/Xvid

 • DV/DVCPRO

 • Dolby Digital (AC3)

 • Dolby Digital Plus (EAC3)

 • Mga Dolby E frame na dinadala sa mga PCM stream

 • MP3

 • MPEG na Audio

 • PCM

Adobe Flash

 • AVC (H.264)

 • Flash 9 File

 • H.263

 • AAC

Matroska

 • AVC (H.264)

 • PCM

 • MPEG-2

 • MPEG-4 part 2

 • VC-1

 • AAC

 • Dolby Digital (AC3)

 • Dolby Digital Plus (EAC3)

 • WMA

 • WMA2

IMF

 • Apple ProRes

 • JPEG 2000 (J2K)

 • PCM

MPEG na mga Transport Stream

 • AVC (H.264)

 • HEVC (H.265)

 • MPEG-2

 • VC-1

 • AAC

 • AIFF

 • Dolby Digital (AC3)

 • Dolby Digital Plus (EAC3)

 • Mga Dolby E frame na dinadala sa mga PCM stream

 • MPEG na audio

 • PCM

 • WMA

 • WMA2

MPEG-1 na mga System Stream
 • MPEG-1

 • MPEG-2

 • AAC

 • AIFF

 • Dolby Digital (AC3)

 • Dolby Digital (EAC3)

 • MPEG

 • Audio PCM

MPEG-4
 • Hindi naka-compress

 • AVC Intra 50/100

 • DivX/Xvid

 • H.261

 • H.262

 • H.263

 • AVC (H.264)

 • HEVC (H.265)

 • JPEG 2000

 • MJPEG

 • MPEG-2

 • MPEG-4 part 2

 • VC-1

 • AAC

 • Dolby Digital (AC3)

 • Dolby Digital Plus (EAC3)

 • PCM

 • WMA

 • WMA2

MXF

 • Hindi naka-compress

 • Apple ProRes

 • AVC Intra 50/100

 • DNxHD

 • DV/DVCPRO

 • DV25

 • DV50

 • DVCPro HD

 • AVC (H.264)

 • JPEG 2000 (J2K)

 • MPEG-2

 • Panasonic P2

 • SonyXDCam

 • SonyXDCam MPEG-4 Proxy 

 • AAC

 • AIFF

 • Mga Dolby E frame na dinadala sa mga PCM stream

 • MPEG na Audio

 • PCM

QuickTime
 • Hindi naka-compress

 • Apple ProRes

 • AVC Intra 50/100

 • DivX/Xvid

 • DV/DVCPRO

 • H.261

 • H.262

 • H.263

 • AVC (H.264)

 • HEVC (H.265)

 • JPEG 2000 (J2K)

 • MJPEG

 • MPEG-2

 • MPEG-4 part 2

 • QuickTime Animation (RLE)

 • AAC

 • MP3

 • PCM

WebM
 • VP8

 • VP9

 • Vorbis

WMV/ASF
 • VC-1

 • WMA

 • WMA2

May gusto ka bang sabihin tungkol sa video sa Pinterest?
Padalhan kami ng feedback
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami