Pagiging isang advertiser sa Pinterest

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Isang pagpapakilala sa pag-a-advertise

Bilang advertiser sa Pinterest may pagkakataon kang sabihin ang kuwento ng iyong negosyo.

Pumupunta ang mga tao sa Pinterest para maghanap ng inspirasyon, mga ginawang produkto, at ng isang community ng mga magkakatulad na malikhain, na ginagawa itong magandang lugar para ipakita mo ang mga ideya at mga produkto na tumutukoy sa iyong negosyo.

Ikaw man ay team na binubuo lang ng isang tao o isang corporate na entity, ang paggawa ng mga makabagbag-damdaming Pin, pagkakategorya sa mga ito sa mga grupo ng ad na tina-target ang mga layunin ng iyong negosyo, at ang pagpapatakbo ng matagumpay na campaign ay maaari kang tulungang makakuha ng mga tapat na nagpa-follow na mga User. Magpasimula ng inspirasyon sa milyon-milyong tao na hinahanap ang iyong pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagiging isang advertiser sa Pinterest. Pagkatapos, bisitahin ang Pinterest Business Community para makakuha ng payo mula sa iba pang mga negosyo sa Pinterest.

Ang istraktura ng mga campaign

Para mag-advertise sa Pinterest, magsisimula ka sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang campaign: ang negosyo mo ay may masasabing kuwento, at ang iyong campaign ang lugar kung saan magsisimula ang lahat. Isipin mo ito bilang isang payong na humuhubog sa iyong advertisement, at kung saan napapabilang ang lahat ng iba pang kasama sa pag-a-advertise sa Pinterest.

Makikita sa anumang campaign ang maraming ad group - maaari mong ipagpalagay ang mga ito bilang mga chapter. Dito nangyayari ang aksyon: pag-set ng bid at budget, at pag-target ng mga partikular na audience. Gumawa ng maraming ad group para makamit ang iba't ibang layunin at sabihin ang iba't ibang bahagi ng kuwento ng iyong negosyo.

Kapag nagawa na ang iyong grupo ng ad, maaari mong subukan ang mga pino-promote na Pin kasama rito na pinaka-aakma sa layunin ng iyong campaign. Malalaman mo na ang pagbabago ng iyong tina-target na audience o ang pag-promote ng isang video Pin ay binabago ang mga resulta ng iyong png campaign sa isang kapana-panabik na paraan. Iba-iba ang pangongolekta ng impormasyon ng lahat - sa pamamagitan ng mga salita, larawan o video - kaya i-enjoy ang kalayaan na mayroon ka para gumawa ng maraming ad na kumakatawan sa iyong negosyo sa iba't ibang mga paraan.

Gumawa ng layunin para sa iyong campaign

Kapag gumawa ka ng campaign, bibigyan mo ito ng pamagat at layunin. Marahil ay sinusubukan mong bumuo ng tapat na magpa-follow, kaya ang pagdagdag ng traffic ay perpektong layunin. Bilang alternatibo, maaaring gustuhin mong matuklasan ng mga tao ang iyong paninda, kaya, ang pag-opt in sa ‘bumuo ng kaalaman tungkol sa brand’ ay magiging tamang-tama.

Anumang layunin ang pipiliin mo para sa iyong campaign, hayaan itong ipakita ang pangkalahatang layunin ng iyong negosyo. Tutukuyin ng layunin ang mga format ng pag-bid at ad na magagamit mo, at may posibilidad na i-set up ka para sa magandang tagumpay.

Bumuo ng ad group

Nangyayari sa mga grupo ng ad ang aksyon. Ikaw ang nagse-set ng iyong budget, timeline, tina-target na audience at mga bid para sa mga ad na nasa grupo.

Ang paggawa ng maraming ad group ay isang magandang paraan para i-explore kung paano nakikipag-ugnayan sa iyong content ang iba't ibang tao. May kakayahan kang i-target ang partikular na mga ad group sa partikular na audience, na magpapahintulot sa iyong maintindihan at makita ang takbo kung paano tatangkilikin mabuti ng mga Tao ang iyong mga produkto at mga Pin.

Lahat ng tungkol sa mga ad

Pumili ng Pin ng isang proyekto, ideya o produkto na gusto mong ipakita. Susi ang paggawa ng isang larawan ng iyong Pin na gagawa ng interes! Tandaan na makakagawa ka ng maraming Pin na nagpo-promote ng parehong produkto, kaya mag-enjoy sa pag-explore kung anong mga Pin ang pumupukaw sa iba't ibang audience, at kung alin ang mukhang nakakatugon sa iyong layunin.

Kapag mina-manage at pino-post ang iyong Pin, magbabayad ka para i-promote ito. Lalabas ang Pin sa home feed ng iyong audience at sa mga may kaugnayang paghahanap. Ito ang iyong magiging daan para makakuha ng mga tagahanga, follower at customer.

Ang mga mahalaga sa paglalagay at pag-target

Ang magandang paraan para malaman kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa iyong content ay subukan ang aming mga tool sa paglalagay at pag-target.

Kapag una kang nag-set up ng isang ad group, ipapakita sa iba't ibang lugar ang mga Pin dito - habang nagba-browse ang mga tao sa kanilang home feed o naghahanap ng mga may kaugnayang keyword. Sa huli, mababago mo ang paglalagay para lumabas lang ang ilang ad group sa kanilang mga Pin habang nagba-browse ang mga tao, at ang iba ay lalabas lang kapag naghanap ang mga Tao ng may kaugnayang content. Magandang tool ito para siyasatin kung aling gawi ang nakakadagdag sa mga impression ng iyong mga Pin.

Ang pag-target ay isa pang paraan para maintindihan ang iba't ibang paraan na nakikipag-ugnayan sa iyong Pin ang mga tao. Halimbawa, nagpo-promote ka ng isang portrait photography guidebook: i-target ang mga taong interesado sa “mga headshot” o “mga camera” at subukan din ang iba't ibang naka-target na audience para paghambingin ang mga ito at malaman kung sino ang pinakamadalas na nakikipag-ugnayan sa iyong content.

What's next?

To create your first ad, visit Ads Manager. If you’ve already created an ad and you’re ready to review your reporting, learn how to approach the reporting dashboard and measure the success of your ads.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami