I-advertise

Lutasin ang mga error sa pag-a-advertise