Pagsingil at pagbabayad ng mga Pino-promote na Pin