Pamimili sa Pinterest

1 - Ilagay ang iyong mga produkto sa Pinterest

2 - I-ingest ang iyong pinanggalingan ng data

3 - Gumawa ng mga grupo ng produkto

4 - I-promote ang iyong mga produkto

5 - Sukatin at pagandahin ang mga shopping ad