Tumutulong sa paggawa ng mas magagandang ad

Feedback sa Mga Pino-promote na Pin
Sabihin sa amin ang tungkol sa mga ad na nakikita mo sa Pinterest
Ano ang dapat naming pagtuunan ng pansin para pagandahin ang kalidad ng mga ad sa Pinterest?
Ano ang dapat naming pagtuunan ng pansin para pagandahin ang kaugnayan ng mga ad sa Pinterest?
Ano ang dapat naming pagtuunan ng pansin para paramihin ang bilang ng mga ad sa Pinterest?
Isang file lamang.
2 MB ang limit.
Maaring file: gif, jpg, png, svg.
Maaari kaming makipag-ugnayan kung kailangan namin ng higit pang impormasyon.
Backend values