Vô tình tạo tài khoản thứ hai

Nếu bạn mới đăng nhập vào Pinterest và thấy Ghim và bảng của bạn bị thiếu hoặc tài khoản Pinterest của bạn đột nhiên nhìn có vẻ khác, bạn có thể đã vô tình tạo một tài khoản thứ hai.

Đăng nhập vào tài khoản ban đầu của bạn

Để đăng nhập vào tài khoản ban đầu của bạn, hãy đăng xuất khỏi tài khoản mới mà bạn đã tạo. Sau đó tìm tài khoản ban đầu của bạn và đặt lại mật khẩu để đăng nhập.

  1. Truy cập Pinterest.com/logout để đảm bảo bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản thứ hai của bạn
  2. Hãy truy cập vào Pinterest.com/Password/Reset/
  3. Tìm kiếm email, tên hoặc tên người dùng được liên kết với tài khoản ban đầu của bạn
    • Nếu bạn tìm kiếm tên hoặc tên người dùng của bạn, hãy nhấp vào Đây là tôi bên cạnh tài khoản của bạn
  4. Nhấp vào gửi
  5. Hãy kiểm tra email được liên kết với tài khoản ban đầu của bạn và tìm email với dòng chủ đề "Đặt lại mật khẩu của bạn trên Pinterest"
  6. Từ email đó, nhấp vào Đặt lại mật khẩu
  7. Truy cập vào pinterest.com/login để đăng nhập bằng địa chỉ email ban đầu và mật khẩu mới

Không thể truy cập vào tài khoản ban đầu của bạn

Nếu bạn không có quyền truy cập vào email được liên kết với tài khoản Pinterest gốc của bạn, thì chúng tôi không thể xác minh bạn là chủ sở hữu tài khoản hoặc giúp bạn đăng nhập vào tài khoản.

Nếu bạn sử dụng Facebook hoặc Google để đăng nhập vào tài khoản Pinterest của bạn, hãy thử đăng nhập theo cách đó và xem nếu chúng vẫn còn kết nối.

Nếu bạn không thể truy cập email hoặc đăng nhập vào tài khoản ban đầu của mình bằng Facebook hoặc Google, điều tốt nhất để làm là tạo tài khoản mới. Bạn có thể tìm kiếm tài khoản ban đầu của mình để xem hồ sơ của bạn, sau đó lưu cùng các Ghim và thực hiện theo dõi mọi người giống với tài khoản mới của bạn.

Hủy kích hoạt hoặc ngắt kết nối tài khoản bạn vô tình tạo

Nếu bạn đã tạo tài khoản mới bằng một địa chỉ email, bạn có thể Vô hiệu hóa tài khoản.

Nếu bạn đã tạo tài khoản mới với Facebook hoặc Google, bạn có thể Cập nhật tài khoản được liên kết với các trang xã hội của bạn.