Đình chỉ tài khoản

Để duy trì sự an toàn của cộng đồng Pinterest, chúng tôi có thể đình chỉ các tài khoản vi phạm Nguyên tắc cộng đồngcủa chúng tôi. Nếu tài khoản của bạn bị đình chỉ, bạn sẽ thấy thông báo tạm dừng khi bạn thử đăng nhập.

Cách hoạt động

Chúng tôi đảm bảo rằng nội dung đáp ứng các Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi sử dụng cả quá trình tự động và xem xét bằng con người. Ghim, bình luận, hình ảnh, tin nhắn hoặc tài khoản liên quan đến nội dung vi phạm chính sách có thể dẫn đến đình chỉ tài khoản. 

Tài khoản có thể bị đình chỉ do vi phạm một hoặc nhiều lần Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi liên quan đến: 

  • An toàn cho người sử dụng (ví dụ: phát ngôn thù địch, khiêu dâm, hình ảnh đồ họa và thông tin sai lệch)
  • Bảo mật tài khoản (bao gồm cả mạo danh và thông tin đăng nhập bên thứ ba) 
  • Spam
  • Sở hữu trí tuệ

Khiếu nại việc đình chỉ tài khoản

Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi không nên đình chỉ tài khoản Pinterest của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi. Khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và trả lời cho bạn.

Để biết thông tin về bản quyền và khiếu nại về sở hữu trí tuệ, hãy đọc chính sách bản quyền của chúng tôi.

Nếu tài khoản của bạn không bị đình chỉ và bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập vào Pinterest, hãy đọc mẹo của chúng tôi về các vấn đề đăng nhập thường gặp.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ