Thêm Ghim từ web

Bạn có thể tạo và lưu Ghim từ hình ảnh bạn tìm thấy trên web.

Bạn có thể tải hình ảnh lên từ máy tính hoặc điện thoại để tạo Ghim. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, hãy tìm hiểu cách tạo Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ