Thêm Ghim từ web

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể tạo và lưu Ghim từ hình ảnh bạn tìm thấy trên web.

Lưu Ghim bằng nút trình duyệt

 1. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy cài đặt nút trình duyệt Pinterest
 2. Từ trang bạn muốn Ghim, hãy nhấp vào trên thanh công cụ của trình duyệt
 3. Chọn hình ảnh cho Ghim của bạn
 4. Nhấp vào Lưu bên cạnh bảng bạn muốn lưu vào

Lưu Ghim mà không dùng nút trình duyệt

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấp vào
 2. Chọn Tạo Ghim
 3. Nhấp vào Lưu từ trang web và nhập URL của trang web
 4. Chọn hình ảnh và nhấp vào Thêm vào Ghim
 5. Nhấp vào "Nói thêm về Ghim này" để thêm mô tả Ghim
 6. Nhấp vào "Chọn bảng" rồi nhấp vào Chọn bên cạnh một trong các bảng của bạn trong menu
 7. Nhấp vào Lưu

Thêm Ghim từ web với ứng dụng Pinterest

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Chọn Ghim
 3. Nhấn và nhập địa chỉ web
 4. Nhấn vào Tìm kiếm
 5. Chọn một hình ảnh và nhấn vào mô tả bên cạnh hình ảnh để chỉnh sửa
 6. Chọn bảng để lưu Ghim vào

Thêm Ghim từ web với ứng dụng Pinterest

 1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào  ở góc trên bên phải
 2. Chọn Ghim
 3. Nhấn 
 4. Nhập URL của trang web
 5. Nhấn Lưu
 6. Chọn hình ảnh và chỉnh sửa mô tả
 7. Chọn bảng để lưu Ghim vào

Bạn có thể tải hình ảnh lên từ máy tính hoặc điện thoại để tạo Ghim. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, hãy tìm hiểu cách tạo Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ