Chia sẻ dữ liệu trên Pinterest

Pinterest hợp tác với một loạt các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung truyền cảm hứng. Trong Chính sách Quyền riêng tư của mình, chúng tôi giải thích những thông tin chúng tôi thu thập, cũng như cách thức và thời điểm chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi nghĩ rằng bạn rất cần biết về các mối quan hệ này và rằng bạn được trao quyền để đưa ra lựa chọn về chúng. Nếu các thiết lập tài khoản của bạn cho phép, thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về hoạt động của bạn trên Pinterest với các bên thứ ba để cải thiện trải nghiệm của bạn trong và ngoài Pinterest.

Các bên thứ ba này giúp Pinterest:

Nói tóm lại, quan hệ đối tác của chúng tôi với các bên thứ ba cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các nội dung phù hợp và thú vị. Các đối tác của chúng tôi cần biết bạn quan tâm đến những gì để giúp chúng tôi làm được điều này, nhưng khi chia sẻ thông tin của bạn, chúng tôi rất cẩn trọng để đảm bảo rằng các đối tác của mình chỉ có thể sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích này. Chúng tôi không bán thông tin của bạn cho bất cứ ai.

Nếu không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi theo cách này, thì bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập cài đặt tài khoản.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ